nieuws

Hypotheekmarkt opnieuw in mineur

Archief

De productie van woninghypotheken is in mei 17% lager uitgekomen dan een jaar eerder: er is voor _ 8,2 (9,8) mld aan leningen ingeschreven bij het Kadaster. Daarmee wordt de opleving van april, toen de hypotheekomzet met bijna 9% pluste, tenietgedaan. Na vijf maanden loopt de hypotheekproductie 13% achter bij die van dezelfde periode in 2007. De hypotheekmarkt gaat afgezet tegen april ruim 15% achteruit in productie; het is vier jaar geleden dat de mei-omzet lager was dan die van april.

 

  &nbspDe banken (-16%) en de buitenlandse aanbieders (-71%) leveren in mei de meeste omzet in, hoewel deze laatste groep het marktaandeel vergeleken met april van dit jaar wel iets weet op te krikken van 2,5% naar 2,6%. De banken blijven goed voor ruim 62% van de markt; aan het marktaandeel wordt in mei 0,4% toegevoegd ten koste van vooral de hypotheekbanken en bouwfondsen, die van 14,8% teruggaan naar 14,2%.

 

  &nbspDe consumptiefkredietmarkt heeft een succesvolle aprilmaand in de boeken bijgeschreven: er is voor ruim 16% meer aan leningen verstrekt dan een jaar eerder. Omdat ook het afgeloste bedrag een stuk hoger is (15%), verandert er in het uitstaande kredietsaldo weinig. Vergeleken met maart is wel een duidelijke toename te zien in het afgeloste bedrag.

 

  &nbspDe hypotheekgegevens zijn afkomstig van het Kadaster, dat gegevens verwerkt over vastgoed in Nederland en deze bijhoudt in openbare registers, in de kadastrale registratie en op kadastrale kaarten. De consumptief-kredietcijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hypotheken en consumptief krediet 2007 2007 2008 2008 trend trend jan-dec. mei apr. mei in % t.o.v. mei 2007 Hypotheken (bedragen in _ mld) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 112,28 9,82 9,62 8,15 -15,3 -17,0 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 18,98 1,24 1,43 1,15 -19,0 -6,8 verzekeraars en pensioenfondsen 15,77 1,56 1,67 1,45 -13,1 -6,9 banken 66,53 6,04 5,97 5,08 -14,8 -15,8 andere rechtspersonen 2,42 0,17 0,23 0,18 -20,5 4,3 particulieren 0,93 0,07 0,09 0,06 -29,6 -8,8 buitenland 7,65 0,73 0,24 0,21 -10,6 -71,0 Hypotheken (in aantallen) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 464.186 41.365 38.598 33.109 -14,2 -20,0 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 80.326 5.360 6.242 4.987 -20,1 -7,0 verzekeraars en pensioenfondsen 71.388 7.145 7.339 6.493 -11,5 -9,1 banken 259.827 24.185 22.187 19.311 -13,0 -20,2 andere rechtspersonen 12.096 910 1.155 866 -25,0 -4,8 particulieren 5.746 462 540 402 -25,6 -13,0 buitenland 34.803 3.303 1.135 1.050 -7,5 -68,2 2007 2007 2008 2008 trend trend jan.-dec. apr. mrt. apr. in % t.o.v. apr. 2007 Consumptief krediet (bedragen in _ mld) Debiteurensaldo begin periode 17,43 17,16 17,15 17,19 0,2 0,1 Netto verstrekt krediet 10,44 0,80 0,87 0,93 6,9 16,2 Rente en kosten 1,64 0,13 0,14 0,14 6,7 7,5 Aflossingen 12,41 0,93 0,97 1,08 11,1 15,4 Debiteurensaldo eind periode 17,10 17,17 17,19 17,19 0,0 0,1

 

Reageer op dit artikel