nieuws

Geen successierecht over bij echtgenoot verzekerde erfenis

Archief

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat over uitkeringen uit levensverzekeringsconstructies die in de familiesfeer zijn gesloten, geen successierecht hoeft te worden betaald. Een erflater kan derhalve zijn erfenis fiscaal gunstig omvormen tot verzekeringsuitkering.

 

De Hoge Raad deed zijn uitspraak in een zaak tussen de Belastingdienst en de echtgenote die in 1995 een verzekeringsovereenkomst had gesloten met haar in 2000 overleden echtgenoot, die als verzekerde en verzekeraar optrad. Ook met zijn twee kinderen had de erflater een dergelijke overeenkomst gesloten. De echtgenote en de kinderen waren in de onderhavige overeenkomsten de verzekeringnemers, die uitkeringen van respectievelijk 2 miljoen gulden en ieder 3 miljoen gulden tegemoet konden zien als de erflater vóór 21 december 2005 zou komen te overlijden. De premies werden jaarlijks door de erflater/verzekeraar aan de verzekeringnemers geschonken. Daarmee zou de erfenis vrij zijn van successierecht, omdat het bedrag krachtens een verzekeringsovereenkomst zou worden verkregen.

 

Familiesfeer

Na het overlijden van de erflater/verzekerde in 2000 vond de Belastingdienst echter dat er toch successierecht moest worden betaald. Het gerechtshof in Den Bosch bepaalde twee jaar terug dat de echtgenote, die geen erfgename was, geen belasting hoefde te betalen, maar de kinderen wel. Daarop gingen zowel het ministerie van Financiën als de kinderen in cassatie.

 

  &nbspDe Hoge Raad stelt nu dat er geen reden is om uitkeringen bij verzekeringen tussen particulieren in de familiesfeer anders te behandelen dan uitkeringen door officiële levensverzekeraars. Het jaarlijks schenken van de premies brengt daarin geen verandering. "De wetgever heeft uitdrukkelijk geregeld dat het jaarlijks schenken van de premies er niet toe leidt dat na overlijden over een verzekeringsuitkering successierecht moet worden betaald."

 

Reageer op dit artikel