nieuws

Geen schademelding Terrorismepool

Archief

Afgelopen jaar is er geen enkele schade gemeld door de deelnemende verzekeraars aan de NHT, de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschades.

 

De terreurpool verwelkomde in 2007 zeven nieuwe deelnemende maatschappijen. Zij zijn goed voor een brutopremieomzet binnenland van _ 293 mln. Door fusies waren er zestien uittredende deelnemers, waardoor NHT nu 257 (266) deelnemers kent.

 

  &nbspDe terreurpool realiseerde een daling van de herverzekeringspremie. Ten opzichte van 2007 is de premie voor 2008 met ruim _ 3,5 mln (-10%) gedaald tot _ 31,4 mln.

 

  &nbspDe herverzekeringscapaciteit van de NHT bedroeg, net als voorgaande jaren, _ 1 mld. Bij de contractsverlenging voor 2007 was het uitgangspunt de herverzekeringsstructuur ongewijzigd voort te zetten. "De verlenging is niet zonder slag of stoot verlopen, maar door tactisch manoeuvreren zijn wij er in geslaagd ( in nauwe samenwerking met de herverzekeringsmakelaars Aon en Guy Carpenter) om het contract ongewijzigd te plaatsen. Daarbij is zelfs nog een aanzienlijke verlaging van de premievoet gerealiseerd, resulterend in een premieverlaging van per saldo _ 2,1 mln", aldus de Terrorismepool.

 

Reageer op dit artikel