nieuws

FKO verlangt bonus-uitzondering serviceproviders

Archief

“Wanneer de Tweede Kamer blijft vasthouden aan een algeheel verbod op bonusprovisies, ook voor serviceproviders, dan ontkent de politiek de feitelijke bijdrage die deze organisaties in de bedrijfskolom leveren”, aldus voorzitter Henk Doornewaard van de Federatie van Koepelorganisaties FKO.

FKO verlangt bonus-uitzondering serviceproviders

“De serviceproviders hebben géén van allen direct contact met de consument, dus is het gevaar van perverse prikkels niet aanwezig. Regulering van bonussen zou naar onze mening dan ook beperkt moeten blijven tot die groep die dit wel heeft. Het toestaan van dit soort vergoedingen voor serviceproviders zou dan ook getuigen van grote politieke realiteitszin. De politiek zou nog kunnen besluiten de vergoeding die een serviceprovider ontvangt, op te nemen in de transparantieregels. Een aparte vermelding voor deze kosten in de offerte is wat ons betreft geen enkel probleem”, aldus de voorzitter van de FKO.

Reageer op dit artikel