nieuws

Falcon Leven hard geraakt door daling afzet beleggingspolissen

Archief

De sterk afgenomen interesse van consumenten voor beleggingsverzekeringen heeft Falcon Leven vorig jaar hard getroffen: de volledige levenproductie is met liefst 44% gekelderd, terwijl de levenmarkt in totaal met 12% is gekrompen in 2007. Ook andere partijen hebben naar het zich laat aanzien veel unit-linkedproductie moeten inleveren.

Behalve de onrust rond beleggingspolissen noemt Falcon in het jaarverslag over 2007 "een minder gunstig hypotheekrentetarief (55% van de nieuwe productie wordt gesloten in combinatie met een hypotheek) en het overstappen van enkele grotere intermediairs naar Interlloyd" als oorzaken voor de tegenvallende verkoopcijfers.
 
   Bij Falcon, vrijwel volledig actief in beleggingspolissen, is de totale brutopremieomzet vorig jaar met 9% gedaald: _ 136 (150) mln. De omzet uit premiebetalende beleggingsverzekeringen is overigens minder sterk gedaald: met 0,6% tot iets minder dan _ 125 mln. Vooral in koopsommen verging het Falcon slecht: met _ 11 (24) mln is 53% productie ingeleverd. Het technisch resultaat is in 2007 verslechterd tot _ -23 (+20) mln vanwege extra voorzieningen die zijn getroffen voor claims inzake beleggingsverzekeringen.
 
   Het label Interlloyd (waarvoor Falcon de werkzaamheden verricht) heeft veel minder last gehad van de teruglopende markt voor unit-linkedpolissen: de productie is daar met 7% gedaald. Interlloyd schrijft dat toe aan de specifieke werkwijze, waarbij tussenpersonen onder eigen label een polis 'op maat' kan aanbieden.
 
Andere partijen
 
Nieuwe beleggingspolissen leverden vorig jaar 31% minder premie op dan in 2006. De omzetgegevens uit individuele unit-linkedverzekeringen tegen koopsombetaling geven een voorzichtige indicatie van de partijen die de hardste klappen hebben gekregen: Reaal moet bijvoorbeeld 37% toegeven ten opzichte van 2006. Allianz, AXA en Aegon zetten alledrie eveneens ruim 30% minder om uit koopsommen. Bij ABN Amro (-67%) en Zwitserleven (-57%) is meer dan de helft van de omzet verdampt, zo blijkt uit de verslagstaten die bij De Nederlandsche Bank zijn ingeleverd.
 
   Interpolis (+40%) en Nationale-Nederlanden (+90%) lijken zich in elk geval op koopsomgebied aan de malaise te hebben onttrokken in 2007. Overigens zijn de totale premie-inkomsten uit beleggingsverzekeringen tegen periodieke premiebetaling bij NN vorig jaar met 9% teruggelopen. Nog sterkere omzetdalingen zijn er bij Loyalis (-15%), DBV (-13%) en ABN Amro Leven (-10%).

Reageer op dit artikel