nieuws

DSB Bank gaat ondanks groei nettowinst snijden in kosten

Archief

DSB Bank heeft vorig jaar zowel een omzet- als een winststijging geboekt bij een vrijwel gelijkblijvende provisieomzet uit bemiddeling . Ondanks de goede resultaten gaat de bank scherp op de kosten letten, hoewel ontslagen volgens de directie niet aan de orde zijn.

 
De nettowinst is gestegen tot _ 55 (33) mln, wat volledig te danken is aan de verkoop van enkele bedrijfsonderdelen, waaronder volmachtbedrijf Enra (nu Bovemij): die leverde _ 22 mln op. Enra was zelf vorig jaar overigens goed voor _ 8,8 mln omzet en _ 3,4 mln winst. "Gecorrigeerd voor de verkoop van bedrijfsonderdelen was er zelfs sprake van een beperkte terugval van de brutowinst met _ 6,4 mln." Dat komt met name door een toename van de personeelskosten tot _ 67 (49) mln (+35%). Op dat vlak zal dit jaar dan ook worden gesneden: er is een kostenbeheersingsprogramma gestart dat moet leiden tot een personeelsinkrimping. Dit zou zonder gedwongen ontslagen moeten gebeuren. Het concern telde eind vorig jaar 1.590 (1.285) fte's.
 
   De totale omzet van DSB Bank is gegroeid tot _ 227 (179) mln. De rentebaten zaten flink in de lift: _ 305 (213) mln; vooral de inkomsten uit rente op eerste hypotheken zijn door renteverhogingen gegroeid: _ 131 (84) mln. Daartegenover staat een ongeveer even grote toename van de rentelasten tot _ 220 (149) mln. Naast de post schuldbewijzen (van _ 101 mln naar _ 160 mln) was daarvoor ook de betaalde rente op spaartegoeden verantwoordelijk: _ 85 (46) mln.
 
Provisie
De provisie-inkomsten bleven – gerekend naar de nieuwe boekhoudstandaard – vrijwel gelijk op _ 112 mln, hoewel er een dalende trend is: de inkomsten uit verzekeringsbemiddeling zijn omlaag gegaan: _ 68 (72) mln, terwijl de tekencommissie met _ 28 (20) mln overigens hoger uitkwam. Ook de kredietprovisies zijn gedaald: tot _ 12 (16) mln. Alleen uit hypotheekbemiddeling werd iets meer omzet geboekt: _ 3,8 (3,7) mln.
 
   De overgang naar de IFRS-boekhoudstandaard heeft hier tot gevolg gehad dat de provisieomzet over 2006 achteraf _ 20 mln lager uitkomt, omdat de inkomsten nu meer over de looptijd van contracten wordt uitgesmeerd.
 
Geld ophalen
Aan consumptieve en hypothecaire kredieten is vorig jaar _ 2,1 (1,4) mld verstrekt. Volgens operationeel directeur Hans van Goor had DSB Bank vorig jaar een marktaandeel in hypotheken van "net onder de 2%". Daarmee is de bank goed voor zo'n _ 1,5 mld aan nieuwe hypotheekleningen.
 
   De totale portefeuille (eerste) hypotheken is nu _ 3,3 (2,4) mld groot. Inmiddels is daarvan ruim _ 2,5 mld middels securitisaties van de eigen balans gehaald. Die manier om funding aan te trekken is door de kredietcrisis echter opgedroogd; de bank van Scheringa kondigde eerder aan naar alternatieve middelen te zoeken om geld op te halen voor het kunnen verstrekken van leningen. Zo werd een hogere rente gelanceerd voor spaartegoeden boven de _ 25.000. Tevens is eind vorig jaar de Zilvervloot-spaarrekening geïntroduceerd, die securitisatie deels moest vervangen als middel om funding te genereren. Daarin is DSB Bank aardig geslaagd. "De omvang van de spaartegoeden is ultimo 2007 verdubbeld ten opzichte van ultimo 2006, tot een bedrag van _ 3,2 mld." Inmiddels is het spaartegoed bij DSB dit jaar doorgegroeid tot _ 4 mld. "We hebben nu zo'n 25.000 rekeninghouders", aldus financieel directeur Gerrit Zalm.
 
ECB
Hij meldt verder dat er ook bij de Europese Centrale Bank (ECB) wordt aangeklopt. "We gaan kijken of wij een stukje hypotheekpakket kunnen aanbieden aan de ECB. Daar gaan we een test mee doen." DSB Bank zou op deze manier _ 450 mln van de in totaal _ 1,4 mln aan uitstaande leningen bij de centrale bank kunnen onderbrengen, aldus Zalm. "We willen eerst kijken hoe dat gaat, want we willen zorgen dat we premie betalen voor een verzekering die werkt."
 
   Een nadeel van het meer hypotheken op eigen balans houden is dat de bank meer eigen vermogen moet aanhouden. "Dat betekent een rem op de expansiemogelijkheden." Vorig jaar waren er nog drie overnames: die van DGA Financieel Adviseurs, Gema Adviesgroep en kredietbemiddelaar Niva in Heerhugowaard. "DGA was voor ons mede interessant omdat zij kennis van het schadebedrijf in huis hebben", zegt Van Goor.
 
Verzekeringen
DSB Bank gaat zich dit jaar verder profileren als online aanbieder van verzekeringen. "We hebben onszelf al als prijsvechter in autoverzekeringen in de markt gezet", aldus Scheringa. Binnenkort komen daar meer producten bij, zoals reis- en woonverzekeringen, die onderdeel vormen van het DSB Bank Zeker Pakket. Die verzekeringen worden overigens niet voor eigen rekening gesloten, maar via Aon verzekerd. "Wij brengen de risico's zo veel mogelijk elders onder", zegt Zalm. "Maar we hebben de mogelijkheid om het via DSB Schade of DSB Leven zelf te doen als de mogelijkheden bij andere risicodragers ons niet bevallen." Die twee dochterbedrijven van DSB Beheer boekten vorig jaar een omzetstijging van 25%. De winst van de eigen verzekeraars bedroeg _ 15 mln.

Reageer op dit artikel