nieuws

De Goudse verruimt eindleeftijd aov

Archief

De Goudse heeft de eindleeftijden verruimd van ZelfstandigVerzekerd en ZelfstandigVerzekerd Lite. Dit zijn arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen.

De Goudse verruimt eindleeftijd aov

Voor alle risicoklassen kan de klant zich nu verzekeren tot aan zijn 65ste, met uitzondering van de zwaarste risicoklasse, waarvoor een eindleeftijd van 60 jaar geldt. De Goudse zegt met de verruiming in te spelen op de maatschappelijke discussie over (on)verzekerbaarheid van ouderen. De Goudse hanteert verder geen keuringsgrenzen die afhankelijk zijn van de hoogte van het verzekerde bedrag. Voor ZelfstandigVerzekerd Lite kan worden volstaan met een gezondheidsverklaring. Bij ZelfstandigVerzekerd geldt dit voor kandidaat-verzekerden die nog geen 50 jaar zijn.

Reageer op dit artikel