nieuws

Brits akkoord over overstromingsschade

Archief

De associatie van Britse verzekeraars (ABI) heeft met de Britse overheid een akkoord bereikt over de dekking van overstromingsschade. Volgens ABI blijven schades door overstromend water hierdoor in elk geval tot 2013 maar vrijwel zeker ook voor de lange termijn verzekerbaar.

Het plan omvat onder meer investeringen in de preventie van overstromingen, de ontwikkeling van beleid voor activiteiten in riskante gebieden, het creëren van bewustzijn bij burgers voor overstromingsrisico's en het verhogen van de verzekeringsdichtheid. Zo moeten mensen met een laag inkomen beter toegang krijgen tot opstal- en inboedelverzekeringen. Daartoe krijgen verzekeraars onder meer de plicht particulieren en bedrijven een verzekering aan te bieden. Zij hoeven dat niet te doen als de kans op een overstroming op jaarbasis groter is dan 1,3%, oftewel meer dan één keer in de 75 jaar; momenteel zouden 517.000 huizen in risicovolle gebieden staan.
De overheid zal geld in een speciaal schadefonds storten. Volgend jaar zal dat om een bedrag van € 875 mln gaan, oplopend tot één miljard euro in 2011. In 2007 kregen Britse verzekeraars voor € 3,8 mld schade door overstromingen voor de kiezen.

Reageer op dit artikel