nieuws

Brief beleggingspolissen naar leden NVA en NBVA

Archief

De intermediairorganisaties NVA en NBVA hebben hun 1.700 aangesloten assurantiekantoren een brief gestuurd over beleggingsverzekeringen. Zij raden hun leden aan om klanten te wijzen op een mogelijke aanspraak op hun verzekeraar.

De brief bevat als bijlage onder meer een stuitingsbrief. Daarmee kunnen polishouders de verzekeringsmaatschappij aansprakelijk stellen voor eventuele tekortkomingen en tevens verjaring van hun claim voorkomen. NVA en NBVA stellen verder dat adviseurs vanuit hun zorgplicht de hoogte van de in beleggingspolissen verwerkte overlijdensrisicopremies zouden moeten bekijken en eventueel een alternatief zouden moeten zoeken. De brief bevat tot slot een eigen toelichting op het onderdeel 'Kosten bemiddelaar' in de door verzekeraars verstrekte waardeoverzichten en wijst tussenpersonen op een checklist voor het sluiten van nieuwe beleggingspolissen.

Reageer op dit artikel