nieuws

‘Bijsluiters zo dik als de bijbel’

Archief

Oud NBVA-voorzitter Alexander van Voorst Vader vindt dat de verzekeringssector te defensief en te ‘angsthazerig’ reageert op de vertrouwenscrisis in de verzekeringssector. "Juridisering van de sector is niet de oplossing. Er zijn nu al bijsluiters die zo dik zijn als de bijbel, maar die door niemand worden gelezen."

 

Tijdens een lezing voor de Haagse Assurantieclub toonde Van Voorst Vader, tegenwoordig SER-lid en directeur van de Vereniging Nederlandse Kerftabakindustrie zich verbaasd door de lamgeslagen houding van de branche. Hij meldde eveneens buitengewoon kromme tenen te krijgen van de berichtgeving in de media. "Er is inderdaad een vertrouwenscrisis in de branche, maar het meest verbijsterend is dat iedereen zo lamgeslagen lijkt. Als kopstukken uit de branche in de media aan het woord komen, lijkt het wel of zij geen enkel vertrouwen meer in de sector hebben", aldus Van Voorst Vader die regelmatig luidkeels bijval kreeg van zijn publiek.

 

  &nbsp"Een ombudsman die alle verzekeraars over één kam scheert, aandeelhouders van een verzekeraar die in verband met woekerpolissen de integriteit ter discussie stellen en de voorzitter van het Verbond van Verzekeraars die openlijk zegt dat het eigen belang bij het assurantie-intermediair prevaleert boven het belang van de klant. Incidenten en emotionele uitbarstingen volgen elkaar steeds sneller op waardoor de branche in een steeds kwader daglicht komt te staan en de goeden onder de kwaden moeten lijden", aldus Van Voorst Vader.

 

Bananenrepubliek

De reactie van de branche op de vertrouwenscrisis helpt ook niet mee om de reputatie van de sector hoog te houden, vindt hij. "Organisaties en bedrijven die vechtend over straat rollen, eigen belang op de eerste plaats zetten en zeker geen gezamenlijk antwoord hebben op de vertrouwenscrisis,. Dat helpt allemaal niet."

 

  &nbspOok de eindeloze discussie over de provisie begrijpt hij niet, omdat consumenten de indruk zouden kunnen krijgen dat de basis hiervoor onzuiver is. "Terwijl 70 tot 90% van de wereld adviseert op basis van provisie en alleen een paar bananenrepublieken dit systeem niet gebruiken", aldus Van Voorst Vader.

 

Moreel leiderschap

Hij ziet maar twee oplossingen voor de vertrouwenscrisis: de juridische visie en de weg via moreel leiderschap. "In de juridische visie worden discussies uitgevochten voor de rechter, wordt compliance primair gezien als bescherming tegen boetes en claims en wordt de toezichthouder beschouwd als controleur van regels. De speelruimte van het ondernemen wordt hier vooral bepaald door interpretatie en het ontwijken van regelgeving", stelt de oud NBVA-voorzitter. Maar het juridiseren van de sector werkt verlammend, vindt hij.

 

  &nbspVan Voorst Vader ziet moreel leiderschap als enige oplossing voor de problemen. Voor hem betekent dit: je handelen primair baseren op ethiek, het belang van je klant niet ondergeschikt maken aan het belang van de onderneming, compliance zien als bewaking van cultuur in plaats van bewaking van regels en de toezichthouder beschouwen als cultureel bondgenoot.

 

Cultuuromslag

Om de vertrouwenscrisis op te lossen is een heuse cultuuromslag nodig, vindt Van Voorst Vader. Hij pleit ervoor om de visie van de Britse Financial Service Authority, neergelegd in het rapport ‘Treating the customer fairly’ hierbij als leidraad te nemen. "De klant moet steeds centraal staan en vanuit die cultuur moet de toezichthouder naar de regels kijken. Het belang van de klant wordt trouwens niet gediend met een wildgroei van regels", vindt hij. "Laten wij in vredesnaam producten verkopen die nog thuis uit te leggen zijn. Zonder die dikke bijbels van bijsluiters die door geen enkele klant worden gelezen."

 

Winstmaximalisatie

  &nbspHij vraagt zich wel af hoe zo’n cultuuromslag zich zou verhouden met het principe van winstmaximalisatie. De kernvraag is of een economisch model dat hiervan uitgaat, wel past bij een bedrijfstak die staat of valt met het vertrouwen dat de consument in die bedrijfstak heeft. "Wij leven momenteel in een wereld waar de aandeelhouders een hoger rendement willen, omdat de raad van bestuur dat heeft beloofd, waarin de koersen omhoog moeten uit angst voor overnames en waarin de directeur zijn doelstellingen moet halen, omdat anderen op zijn functie azen."

 

  &nbspAan de andere kant heeft de sector niet veel keus en daartoe hebben enkele notoire zondaars in de branche ook wel aanleiding gegeven, vindt hij. "Om de vertrouwenscrisis te herstellen zal de branche de rijen moeten sluiten, de AFM als marktmeester moeten accepteren en vooral vanuit het belang van de klant moeten denken en werken. Laten we wel zijn; iets dat niet in het belang van de klant is, kan nooit in het belang van de sector zijn."

 

verkopen die nog thuis uit te leggen zijn."

Reageer op dit artikel