nieuws

Avéro en Monuta in AO/IC-module VolmachtBeheer

Archief

Avéro Achmea en Monuta zijn opgenomen in de AO/IC-module van VolmachtBeheer. Die is speciaal ontwikkeld om het proces ‘Opvragen AO/IC- rapportage en accountantsverklaring’ bij de volmachtgevers te ondersteunen.

Eerder sloten Reaal en DAS aan op de module waarmee de volmachtgever volmachtnemers kan attenderen op het aanleveren van documenten met betrekking tot de administratieve organisatie en daarnaast herinneringen kan versturen. De module beschikt over een rapportagesysteem waarmee de voortgang van het proces kan worden gecontroleerd.  

Reageer op dit artikel