nieuws

AFM: vermeld risicopremie en kosten apart in bijsluiter

Archief

Toezichthouder AFM heeft een wijzigingsvoorstel gedaan voor de Financiële Bijsluiter. Daarin is onder meer opgenomen dat de overlijdensrisicopremie en -dekking duidelijker zichtbaar wordt weergegeven in de bijsluiter.

 

De kostentabel is daartoe aangepast, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de verzekeringspremie en de overige kosten. "Door deze indeling zal de bijsluiter voor beleggingsverzekeringen ook beter aansluiten op de modellen-De Ruiter."

 

  &nbspDaarnaast worden onder de kop ‘wat u overhoudt’ de uit te keren bedragen bij leven en overlijden genoemd. "Op die manier wordt de tegenprestatie voor de risicopremie ook zichtbaar."

 

  &nbspBehalve het splitsen van kosten en risicopremie stelt de AFM onder meer voor om garanties beter duidelijk te maken. Wordt een bepaald jaarrendement gegarandeerd, dan mag dat als mininum worden gehanteerd in het pessimistische opbrengstscenario.

 

  &nbspBij tests onder consumenten kwam veelvuldig de vraag op met welke percentages was gerekend bij het opstellen van de grafieken die de opbrengstscenario’s tonen. Daarom wil de AFM dat bij die grafieken voortaan het gebruikte percentage wordt gemeld.

 

DIL

Voor direct ingaande lijfrentes is een nieuw model gemaakt, dat zich richt op de hoogte van de maandelijkse uitkering. "Het tonen van de opgebouwde waarde geeft niet de beste weergave van het product", realiseert de AFM zich. In de grafieken zullen de uitkering bij leven en de uitkering bij overlijden worden getoond. De kostentabel komt volledig te vervalen en wordt vervangen door een opmerking dat de kosten in de hoogte van de uitkering worden verwerkt. Dat geldt overigens niet voor DIL’len op beleggingsbasis: daar zal wel een kostentabel voor worden gemaakt.

 

  &nbspVoor hybride hypotheken zal een nieuwe waarschuwingszin worden gemaakt waarbij wordt uitgegaan van 50% beleggen en 50% sparen. Tot nu toe is voor deze groep producten voorgeschreven dat moet worden gerekend met 100% beleggen.

 

  &nbspDe beoogde ingangsdatum van de gewijzigde bijsluitervoorschriften is 1 oktober; de branche kan tot 1 september op het voorstel reageren. Het consultatiedocument is te vinden op www.afm.nl.

 

Reageer op dit artikel