nieuws

Actie DAS in verband met re-integratiekosten

Archief

Rechtsbijstandverzekeraar DAS biedt werkgeversklanten de mogelijkheid om bepaalde re-integratiekosten uit de afgelopen vijf jaar alsnog te verhalen. Dit aanbod vindt zijn aanleiding in de onlangs in werking getreden herziene versie van de Wet Uitbreiding Loonbetalingsplicht Bij Ziekte (WULBZ).

Actie DAS in verband met re-integratiekosten

Op grond van de wetswijziging kunnen werkgevers de kosten van re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers verhalen op de veroorzaker van de arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld in geval van een aanrijding. Werkgevers konden al wel de kosten van loondoorbetaling verhalen, maar tot 13 juni was het niet mogelijk om ook de kosten van re-integratie, zoals het aanpassen van de werkplek of omscholing, te verhalen. "De herziening van de wet is met onmiddellijke werking ingevoerd. Dat betekent dat werkgevers niet alleen de vanaf nu gemaakte re-integratiekosten kunnen verhalen, maar ook de re-integratiekosten die zij in de afgelopen vijf jaar maakten." DAS gaat alle in aanmerking komende verzekerden aanschrijven.

Reageer op dit artikel