nieuws

Aanvullende zorgpolis houdt Zorg en Zekerheid in de plus

Archief

Zorg en Zekerheid heeft het afgelopen jaar een positief technisch resultaat van _ 8,2 mln behaald op de aanvullende verzekeringen en een negatief resultaat van _ 3,2 mln geleden op de basisverzekering.

Het negatief technisch resultaat op de basisverzekering werd volgens de regionale verzekeraar veroorzaakt, doordat er meer korting op de premies is verleend dan vooraf begroot. Het niet-technisch resultaat komt uit op _ 0,8 mln negatief, vanwege het geringe beleggingsresultaat.
 
   De nettowinst is uiteindelijk wel positief, namelijk _ 3,8 mln. Dat is nadat de verzekeraar ook nog eens _ 0,4 mln doneerde aan gezondheidsbevorderende projecten.
 
   "Het jaar 2007 was voor Zorg en Zekerheid vooral het jaar van de oogst", zegt bestuursvoorzitter Ton van Houten. Naast de verbetering van de dienstverlening vulde de regionale zorgverzekeraar het productaanbod aan met een nieuwe aanvullende verzekering speciaal gericht op gezinnen. Verder hanteerde de verzekeraar geen acceptatiecriteria en wachttijden voor de aanvullende verzekeringen. "Deze marktbenadering leidde tot een groei van het aantal verzekerden met zesduizend. De uitstroom bedroeg 2%. Ook het aantal collectiviteiten steeg van 52% begin 2007 tot 59% begin 2008", aldus Van Houten. In totaal heeft Zorg en Zekerheid nu ruim 370.000 verzekerden in de boeken.
 
Overfinanciering
Zorg en Zekerheid werd net als andere zorgverzekeraars het afgelopen jaar geconfronteerd met de afrekening van de overfinanciering van de ziekenhuisbudgetten uit 2005 en 2006. De complexiteit van de nieuwe declaratiemodellen leidde tot een extra terug te vorderen bedrag van _ 2 mld voor alle zorgverzekeraars. "Zorg en Zekerheid heeft een meer dan evenredig aandeel in deze overfinanciering. Voor ons dus een financieel nadeel. Deze overfinanciering zette zich ook in 2007 door. Omdat eind 2007 de door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) gepresenteerde afrekening van deze overfinanciering niet geheel correct bleek, wordt deze herzien. De definitieve afrekening vindt eind dit jaar plaats. Door deze vertraging neemt de onzekerheid over het jaarresultaat toe", aldus Van Houten.
 
Voorkeursleverancier
In 2009 is het mogelijk het eigen risico vrij te stellen in ruil voor de sturing richting een zogeheten 'preferred provider'. "Een belangrijk afweging moet daarin gemaakt worden in de vormgeving van de polissen voor zowel de hoofdverzekering als de aanvullende verzekering en de effecten daarvan op de zorginkoopmarkt en de verzekerdenmarkt", aldus Van Houten. "Wij zijn in gesprek met zorgaanbieders, maar kunnen daar nog geen enkele uitspraak over doen."

Reageer op dit artikel