nieuws

Zevenwouden in de rode cijfers

Archief

Een combinatie van hoge stormschaden (Kyrill), relatief veel grote branden en forse letselschaden én het verslechterde beursklimaat deed de Friese onderlinge Zevenwouden vorig jaar in het rood belanden. Na belastingen kwam het verlies uit op € 0,33 mln (2006: € 0,55 mln winst).

Zevenwouden in de rode cijfers

De schadelast voor herverzekering  bedroeg € 6,5 (3,7) mln en dat komt overeen met gemiddeld 63% van de verdiende premie. Het schadepercentage in de branche aansprakelijkheid bedroeg zelfs 70%. "Hoewel in de huidige marktsituatie premieverhogingen vrijwel niet zijn te realiseren, valt hier naar ons oordeel niet aan te ontkomen", aldus de directie van Zevenwouden. De premieomzet liet een stijging zien van 6,4% tot € 10,6 mln. Dit jaar wil de onderlinge zich meer gaan bezighouden met doelgroepsegmentering. De onlangs gestarte samenwerking met 'vrouwenverzekeraar' Onna-onna is daarvan een voorbeeld.

Reageer op dit artikel