nieuws

Zevenwouden in de rode cijfers

Archief

Een combinatie van hoge stormschades (Kyrill), relatief veel grote branden en letselschades én het verslechterde beursklimaat deed de Friese onderlinge Zevenwouden vorig jaar in het rood belanden. Na belastingen kwam het verlies uit op _ 0,33 mln (2006: _ 0,55 mln winst).

 

Hoewel de premieomzet een stijging liet zien van 6,4% tot _ 10,6 mln, werd 2007 voor Zevenwouden overschaduwd door een aantal forse tegenvallers. "Per saldo was 2007 een negatieve uitschieter in de overigens fraaie positieve lijn die Zevenwouden in de achterliggende jaren te zien heeft gegeven", aldus de directie in het jaarverslag over de tegenslag.

 

  &nbspDe schadelast (voor herverzekering) nam vorig jaar met ruim 75% toe tot _ 6,5 (3,7) mln, wat overeenkomt met gemiddeld 63% van de verdiende premie. In 2006 bedroeg de schaderatio nog 38%. Alleen al de storm Kyrill in januari, bezorgde Zevenwouden een brutoschadelast van _ 1,5 mln. De helft daarvan kwam voor rekening van herverzekeraars en aan de catastrofereserve werd _ 0,5 mln onttrokken, zodat de nettoschadelast kon worden gereduceerd tot _ 250.000. Verder kreeg de onderlinge nog te kampen met grote boerderijbranden en een toename van het aantal waterschades en bliksem/inductieschades.

 

  &nbspOok de branche Aansprakelijkheid vertoonde een somber beeld, met een schadepercentage van 70%. Een relatief hoog aantal letselschades was hier voor een belangrijk deel debet aan. "Hoewel in de huidige marktsituatie premieverhogingen vrijwel niet zijn te realiseren, valt hier naar ons oordeel niet aan te ontkomen", aldus de directie van Zevenwouden.

 

  &nbspDoor de hoge schadelast liep het technisch resultaat van Zevenwouden terug tot _ 0,7 (3,1) mln. Maar ook de beleggingsopbrengsten vielen tegen en kwamen uit op _ 420.000, ongeveer een ton minder dan in 2006.

 

  &nbspDit jaar wil de onderlinge zich meer gaan bezighouden met doelgroepsegmentering. De onlangs gestarte samenwerking met ‘vrouwenverzekeraar’ Onna-onna is daarvan een voorbeeld.

 

Reageer op dit artikel