nieuws

‘WW is privaat te verzekeren’

Archief

Achmea Sociale Zekerheid is van mening dat de WW goed privaat is te verzekeren. Dolf Kamermans, directeur Inkomensverzekeringen van Achmea, zei dat tijdens een discussie over de (on)mogelijkheden van het stelsel van sociale zekerheid in Nederland.

‘WW is privaat te verzekeren’

Volgens Kamermans sluit het advies van de commissie-Bakker, over onder meer het ontslag, aan bij de visie van Achmea. "De wetgever moet duidelijke rechten en plichten formuleren voor werkgevers en werknemers, zoals ook bij de Wet verbetering Poortwachter is gebeurd. Daarop aansluitend wil Achmea werkgevers een oplossing bieden zodat zij het risico voor het eerste haljaar loondoorbetalingverplichting kunnen verzekeren", aldus Kamermans.

Reageer op dit artikel