nieuws

Winstgroei ZLM dankzij beleggingen

Archief

De Zeeuwse verzekeraar ZLM heeft vorig jaar een omzet gerealiseerd van € 137 mln, ruim € 40 mln meer dan in 2006. Het brutopremie-inkomen bleef met € 84,7 (84,4) mln nagenoeg gelijk. De winst is dankzij betere beleggingsresultaten meer dan verdubbeld.

Winstgroei ZLM dankzij beleggingen

Door een toegenomen schadelast zag ZLM het technisch resultaat halveren tot € 10,4 (20,4) mln. "Wij hebben vorig jaar ons vermogensbeheer uitbesteed", aldus directeur Bram de Jonge. "De bestaande portefeuille is deels verkocht en daarvoor zijn nieuwe beleggingen aangeschaft, waardoor een verschuiving van middelen binnen de begroting optrad." Het technisch resultaat werd negatief beïnvloed door premiemaatregelen en een toegenomen schadelast. De jaarlijkse pakketkorting is begin juni uitgekeerd aan de 70.000 verzekerden. "In totaal was dat dit jaar € 3,7 mln, ofwel bijna € 53 per verzekerde", aldus De Jonge. Het nettoresultaat nam toe tot € 37,8 (17,4) mln, dankzij fors gestegen opbrengsten uit beleggingen: die namen toe tot € 50,1 (11,7) mln.

Reageer op dit artikel