nieuws

Verzekeraars hebben nog niets gedaan met aanbeveling Wabeke

Archief

Ombudsman Financiële Dienstverlening Jan Wolter Wabeke heeft verzekeraars drie maanden na de publicatie van zijn aanbevelingen over de kostenmaximering van beleggingspolissen aangeschreven. Hij wil dat de maatschappijen hem op korte termijn laten weten welke compensatie zij gaan bieden.

 

Wabeke wil binnen vier weken weten welke producten levensverzekeraars gaan aanpassen en welke kostenmaximering zij per product voorstellen. De ombudsman kwam drie maanden terug met zijn aanbeveling voor het maximeren van de kosten van beleggingsverzekeringen tot 2,5% van het rendement. "Door geen van de maatschappijen is tot dusverre aan mij bericht met betrekking tot welk product welke kostenmaximering wordt voorgesteld en welke daarmee verband houdende compensatie aan de polishouder zal worden geboden. Ik acht deze situatie ongewenst en voor de oplossing van de ‘woekerpolis’-problematiek contraproductief en ik neem aan dat u die mening deelt."

 

Signalen

De informatie van verzekeraars zal worden toegevoegd aan de al bestaande productenlijst op www.kifid.nl. Voorgestelde kostenmaximeringen moeten door de verzekeraars worden onderbouwd. "Tevens heb ik aanbevolen de risicopremie te beperken tot hetgeen nodig is voor het gedekte risico en conform is aan de premies voor een separate overlijdensrisicoverzekering met hetzelfde risico. Ik vermeld deze samenvatting, omdat mij signalen bereiken dat sommigen de aanbeveling anders en beperkter opvatten."

 

Reageer op dit artikel