nieuws

Univé Onderlingen stap voor stap over op coöperatiestructuur

Archief

Drie Univé-onderlingen (Alblasserwaard, Stellingland en Twente) hebben hun verzekerings- en bemiddelingsactiviteiten gesplitst en onder de paraplu van een coöperatie gebracht.

 

Volgens Bé Reinders, directeur van Univé Twente, moeten deze organisatiewijzigingen worden gezien als een tegemoetkoming aan De Nederlandsche Bank. De toezichthouder vond het niet zuiver dat de Univé-onderlingen als brandverzekeraar in toenemende mate gingen bemiddelen voor verschillende verzekeringen en heeft gevraagd hiervoor aparte juridische entiteiten in het leven te roepen.

 

  &nbspDe voormalige onderlingen hebben hun bemiddelingsactiviteiten daarom ondergebracht in een aparte BV en de verzekeringsactiviteiten in een NV. Het geheel wordt bestuurd door een coöperatie die, evenals een onderlinge, een ledenstructuur kent.

 

  &nbspIn een eerder stadium maakten ook Univé Reest Aa en Linde en Univé Stad en Land bekend een dergelijke bestuurswijziging te ondergaan. Volgens een woordvoerder van moederbedrijf Uvit heeft inmiddels een derde van de oorspronkelijke 33 Univé onderlingen zo’n coöperatiestructuur gekregen.

 

  &nbsp"Ze hebben al een nieuwe structuur of ze zijn ermee bezig. Het is overigens wel iets dat ze zelf kunnen bepalen." Bij een toename van de bemiddelingsactiviteiten van een onderlinge zullen de meeste er echter wel voor kiezen om tegemoet te komen aan de wens van DNB, zo verwacht Uvit.

 

Omzetcijfers

De Coöperatie Univé Twente telt 60 medewerkers, verdeeld over vier vestigingen. Het premie-inkomen van de brandverzekeraar bedraagt _ 4,5 mln en de provisie-inkomsten van de bemiddelingstak _ 3,3 mln.

 

  &nbspDe Coöperatie Univé Alblasserwaard telt 91 medewerkers, verdeeld over zes vestigingen. Het premie-inkomen van Univé Alblasserwaard Brandverzekeraar bedraagt _ 5,3 mln en de provisie-inkomsten van Univé Alblasserwaard Bemiddeling _ 6,2 mln.

 

  &nbspDe Univé Stellingland telt 65 medewerkers, verdeeld over zeven vestigingen. Het premie-inkomen van de onder de coöperatie hangende brandverzekeraar is _ 3,3 mln en de provisie-inkomsten zijn _ 2,9 mln.

 

Reageer op dit artikel