nieuws

Uitvaartverzekeraars moeten consument beter voorlichten

Archief

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMA) heeft de natura-uitvaartverzekeraars gevraagd hun voorlichting aan de consument te verbeteren. De consument beseft namelijk niet dat hij, wanneer hij voor een bepaalde verzekeraar kiest, in feite ook vastzit aan de uitvaartverzorger die aan deze verzekeraar verbonden is, aldus de NMA.

 

Bij de voorlichting gaat het er met name om wat er precies verzekerd is en wat de financiële gevolgen zijn als er voor een onafhankelijke uitvaartverzorger wordt gekozen. Deze keuze kan namelijk tot onverwacht hoge bijbetalingen leiden, aldus de NMA.

 

  &nbspIn een zogeheten marktscan stelt de NMA, dat vooral de hoge concentratiegraad en dito toetredingsdrempels een indicatie zijn van de beperkte concurrentie in deze markt. Op de mededinging in dit marktgebied is nogal het een en ander af te dingen, vindt de NMA. Als natura-uitvaartverzekeraars ook uitvaartcentra bezitten, is het bijvoorbeeld in strijd met de mededingingswet als de eigen uitvaartverzorgers lagere tarieven betalen dan onafhankelijke branchegenoten,

 

Veelheid van relaties

Voor veel uitvaartverzorgers is het overigens moeilijk om een overeenkomst met een uitvaartverzekeraar aan te gaan omdat deze per postcodegebied maar met een beperkt aantal uitvaartverzorgers wil werken, stelt de NMA.

 

  &nbspDe uitvaartmarkt kenmerkt zich door een veelheid van relaties tussen de verschillende partijen, schrijft de medingingsautoriteit. Zo zijn er drie soorten verticale verbanden: tussen verzekeraars en crematoria, tussen verzekeraars en uitvaartverzorgers en tussen zorginstellingen en uitvaartverzorgers of verzekeraars. "In bepaalde regio’s kan deze verticale integratie leiden tot mogelijk negatieve effecten", aldus de NMA.

 

  &nbspIn de marktscan wordt verder aangegeven welke signalen aanleiding zijn tot verder opsporingsonderzoek naar overtredingen van de Mededingingswet en hoe die gemeld moeten worden.

 

  &nbspOndernemingen en natuurlijke personen die zelf betrokken zijn bij een overtreding van de Mededingingswet kunnen een zogenaamd clementieverzoek indienen bij de NMA. Op basis hiervan kunnen zij boete-immuniteit of verlaging van de boete (clementie) verkrijgen als zij zelf informatie doorgeven over deze overtredingen.

 

  &nbspDe NMA kondigt verder aan bij het toezicht op de uitvaartmarkt nauw te zullen samenwerken met de AFM en het ministerie van Financiën.

 

Reageer op dit artikel