nieuws

Premie-inkomen Leeuwarder Onderlinge licht gedaald

Archief

De Leeuwarder Onderlinge zag vorig jaar het premie-inkomen licht dalen tot ruim _ 5,5 (5,6) mln. Door een forse boekwinst bij het verkleinen van een deelneming nam de winst voor belastingen met bijna zes ton toe tot _ 1,46 (0,87) mln, zo meldt het jaarverslag.

 

"Deze winststijging is dus geen direct gevolg van de normale verzekeringsactiviteiten", aldus Bote Posthumus, lid van de raad van bestuur. Het aandeel van de branche Brand is met _ 5,1 (5,2) mln verreweg het belangrijkst voor het premie-inkomen van de Leeuwarder Onderlinge. De schaderatio bedroeg hier 42%. Het premie-inkomen bij Aansprakelijkheid steeg met _ 8.000 naar _ 280.000. Het premie-inkomen in de branche Ongevallen bedroeg _ 13.000 en bij Auto en Transport samen _ 18.000. De branche Rechtsbijstand, ten slotte was goed voor een premie-inkomen van _ 24.000. De storm Kyrill zorgde voor een extra schadepost van _ 605.000. De totale schade binnen de branche Brand bedroeg _ 2,1 mln.

 

  &nbspDe omzet van de Leeuwarder Onderlinge nam vorig jaar met _ 0,2 mln af tot _ 7,1 mln. Voor dit jaar staat een verdere overvoer van de provinciale autoportefeuille naar het verkeerspakket (in volmacht met Unigarant/UVM) op de rol. "Om -daar waar mogelijk- de volmachttekening wat meer volume te geven", zegt Posthumus.

 

Reageer op dit artikel