nieuws

Premie-inkomen Leeuwarder Onderlinge daalt licht

Archief

De Leeuwarder Onderlinge zag vorig jaar het premie-inkomen licht dalen tot ruim € 5,5 (5,6) mln. Door een forse boekwinst bij het verkleinen van een deelneming nam de winst voor belastingen met bijna zes ton toe tot € 1,46 (0,87) mln, zo meldt het jaarverslag.

Premie-inkomen Leeuwarder Onderlinge daalt licht

"Deze winststijging is dus geen direct gevolg van de normale verzekeringsactiviteiten", aldus bestuurslid Bote Posthumus. De storm Kyrill zorgde voor een extra schadepost van € 605.000. De totale schade binnen de branche Brand bedroeg € 2,1 mln. De omzet van de Leeuwarder Onderlinge nam vorig jaar met € 0,2 mln af tot € 7,1 mln.
Voor dit jaar staat de overvoer van de provinciale autoportefeuille naar het verkeerspakket (in volmacht met Unigarant/UVM) op de rol, om – daar waar mogelijk – de volmachttekening wat meer volume te geven, zegt Posthumus.

Reageer op dit artikel