nieuws

Paerel komt met nabestaandenpolis

Archief

Paerel Leven heeft de Nabestaandenbeschermer geïntroduceerd, een levenslange verzekering die gegarandeerd een bedrag ineens uitkeert bij overlijden van de verzekeringnemer.

De maatschappij ziet het product onder meer als aanvulling op nabestaandenpensioen of ANW-uitkering in de eerste jaren na overlijden. "Tot nu toe bestond hiervoor alleen de risicoverzekering met beperkte looptijd. Het grote nadeel van deze verzekering

is dat er helemaal geen uitkering plaatsvindt als de verzekerde op de einddatum van deze verzekering nog in leven is." Paerel speelt hiermee in op de gevoelens als 'wel de betaalde premies kwijt, maar geen uitkering meer bij overlijden'.

De polis kan tegen koopsom of premiebetaling worden gesloten. De verkoop van de Nabestaandenbeschermer vindt plaats via serviceorganisatie Visie Verzekeringen in Huizen.

Reageer op dit artikel