nieuws

Onderzoek beleggingspolissen: Kamer wacht op plan B van Bos

Archief

Het anderhalf jaar geleden aangekondigde onderzoek naar beleggingsverzekeringen wordt hoogstwaarschijnlijk niet meer afgerond door het Instituut Financieel Onderzoek (IFO). Minister Bos (Financiën) werkt aan een ‘plan B’, zo heeft hij laten weten aan de Tweede Kamer. Die zet tegelijkertijd grote vraagtekens bij de medewerking van verzekeraars aan het onderzoek.

De vaste Kamercommissie voor Financiën voelde Bos aan de tand over de ontstane onenigheid met het IFO, nadat het rapport voor de zoveelste keer was uitgesteld. Duidelijk werd dat een dergelijk rapport niet meer door het instituut geleverd zal worden. "Ik ben aan het overstappen op plan B", aldus Bos, die repte van een vertrouwensbreuk. Een dezer dagen informeert hij de Kamer nader over zijn plan. Een optie is dat Financiën het onderzoek zelf ter hand neemt.
 
Namen verzekeraars
Op verzoek van de Kamercommissie wordt ook de correspondentie tussen Financiën en het IFO openbaar gemaakt, "voor zover dat juridisch mogelijk is", aldus Bos, die stelde dat het snel opleveren van een onderzoeksrapport belangrijker is dan het beantwoorden van de vraag wie schuld heeft aan het mislukken van het onderzoek.
 
   Dat laatste is voor veel leden van de commissie echter een cruciale vraag. Kamerlid Vendrik (Groen Links) vindt het bijvoorbeeld vreemd dat Bos tussen januari en eind mei niets wijzer werd over de voortgang van het onderzoek. "Hoe kun je bovendien verwachten dat in drie weken opeens een goed rapport wordt opgeleverd?", daarmee verwijzend naar de deadline van 13 juni die Bos eind mei stelde, maar opnieuw niet werd gehaald.
 
   Irrgang (SP) wil bovendien van minister Bos (Financiën) de namen horen van de verzekeraars die niet of onvoldoende hebben meegewerkt aan het mislukte feitenonderzoek.
 
Teleurstellend
Het Kamerdebat was ingelast na hernieuwd uitstel van het rapport. "Het concept was kwalitatief zeer teleurstellend", aldus Bos. "Hij zegt "met kracht" zijn onvrede aan het IFO te hebben gemeld. "In het rapport ontbreken bevindingen en nieuwe informatie." Bos vindt het rapport verder "slordig, slecht gestructureerd, onvolledig en qua toonzetting niet altijd neutraal."
 
   "Onze reputatie is ten onrechte ernstig beschadigd", reageerde IFO-voorzitter Evert Jan Lammers daarop. "Wij hebben a tempo en in detail geïnformeerd over de voortgang en de moeilijkheden alsmede over de consequenties van de door de verzekeraars bedongen geheimhouding", aldus Lammers, die naar verzekeraars wijst: "de vertraging kan ons niet worden aangerekend. IFO kan het onderzoek pas verrichten als de gevraagde informatie ontvangen is. Verzekeraars werken mee op basis van vrijwilligheid; wij hebben in deze geen enkele macht."
 
   Het Verbond van Verzekeraars wast de handen in onschuld: "De deadlines zijn door vrijwel iedereen gehaald."

Reageer op dit artikel