nieuws

NVB en VFN: ‘overkreditering is nu onmogelijk’

Archief

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland (VFN) hebben nieuwe normen opgesteld voor de verstrekking van consumptief krediet. “Overkreditering is in de toekomst niet meer mogelijk.”

NVB en VFN: ‘overkreditering is nu onmogelijk’

Basis voor de normen is een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar het uitgavenpatroon van huishoudens in verschillende samenstellingen en inkomensklassen. In de aangescherpte richtlijnen wordt onder meer rekening gehouden met een groter vrij te houden bedrag naarmate het inkomen stijgt. Tevens wordt gewerkt aan een Landelijk Informatiesysteem Schulden, waarin energie- en huurschulden worden vermeld. "De AFM heeft haar steun aan de nieuwe normen uitgesproken en zal bij partijen die niet bij ons zijn aangesloten, aandringen op een gelijk speelveld." Ook thuiswinkelorganisatie NTO heeft een nieuwe gedragscode voor kredieten.

Reageer op dit artikel