nieuws

NVA en NBVA zetten concurrent van Meetingpoint in de markt

Archief

De intermediaire belangenorganisaties NVA en NBVA zetten, samen met de systeemhuizen Anva en Unit4Agresso (voorheen Amedia), een intermediair transactieplatform in de markt. Reden is de grote onvrede over de voortgang in de ketenintegratie. Die is in de ogen van beide clubs volstrekt onvoldoende.

 

"We moeten tot de conclusie komen dat het niet heeft gebracht wat we wilden, namelijk een werkelijk efficiënte keten en kostenverlaging", aldus NBVA-voorman Rob Groenemeijer bij de presentatie van het nieuwe transactieplatform. Hij realiseert zich terdege dat Meetingpoint daarmee niet blij zal zijn. "Al helemaal niet omdat wij nauwe banden hebben met Meetingpoint. Maar het is zeker geen reactie op Meetingpoint", houdt Groenemeijer vol. "Wij ondersteunen alle initiatieven die de ketenintegratie in de branche vergroten. Ik denk overigens dat het te zijner tijd zeker niet ondenkbaar is dat Meetingpoint aansluit op dit platform."

 

  &nbspOp de vraag waarom NVA en NBVA niet participeren in het al bestaande platform Meetingpoint, luidt het antwoord dat Meetingpoint een soort superextranet is met een beperkt aantal verzekeraars die deelnemen en dat het geen open transactieplatform is. "Het bereik is dus beperkt", zegt Groenemeijer.

 

Impuls

  &nbspZowel NVA en Anva als NBVA en Amedia zeggen al verschillende initiatieven te hebben ontplooid. "Ideeën zijn over tafel gegaan en er was kruislings overleg. Toen kwam het moment waarop we zeiden: kunnen we die denkbeelden niet bij elkaar brengen? Dat is de start van dit transactieplatform en wat ons betreft een voorbeeld van brede collectieve belangenbehartiging die wij met de Federatie beogen", aldus Groenemeijer.

 

  &nbspVolgens NVA-directeur Niels Mourits is er sprake van een bijzondere combinatie. "De bundeling van brancheorganisaties met twee systeemhuizen is bijzonder. Er is veel gezegd en geschreven over de positie van de systeemhuizen, maar nu wordt een open transactieplatform gebouwd, waar op dit moment twee systeemhuizen aan deelnemen. De bedoeling is dat te zijner tijd ook de andere systeemhuizen aansluiten", zegt Mourits.

 

Impuls

"Door het ontwikkelen van één centraal transactieplatform waarover alle transacties verlopen, wordt een geweldige impuls gegeven aan de efficiency in de keten, waarbij bovendien de objectieve adviesfunctie wordt bevorderd", zegt Mourits. "Het intermediair hoeft geen ingrepen meer te doen in zijn organisatie, zoals nu bij de GIM wel het geval is. Door via het transactieplatform te communiceren, bereikt hij in één stap alle verzekeraars. Die hoeven op hun beurt eigen ontwikkelingen niet langer bij alle systeemhuizen te implementeren. Ook hier lopen alle mutaties via het transactieplatform", vult Roel van Dijk, de nieuwe directeur van Anva, aan.

 

Doelen

  &nbspGroenemeijer, Mourits, Fred Lingg (Unit4Agresso) en scheidend Anva-directeur Stoffel van Almkerk hebben een intentieverklaring getekend waarbij een aantal doelen zijn vastgelegd. In juli richten de partijen een projectorganisatie in, de beheerorganisatie volgt later dit jaar. Medio 2009 moet de eerste productie plaatsvinden.

 

  &nbspTot de doelstellingen behoort het verschaffen van middelen waarmee de meerwaarde van het intermediair toeneemt en een beperking van de administratieve lasten, zodat met andere distributievormen kan worden geconcurreerd. Partijen realiseren een transactieplatform, gebaseerd op bestaande standaarden en afspraken. Verder willen de initiatiefnemers een zo breed mogelijk draagvlak creëren door dit platform ook open te stellen voor andere deelnemers.

 

  &nbspEr is straks sprake van eenmalige invoer. Verder worden premies vergeleken, mutaties en aanvragen doorgevoerd en komt er een functionaliteit om verzamelde berichten van verzekeraars of andere partijen (zoals gevolmachtigden) uit één postvak op te halen en te plaatsen. Ook gevolmachtigden kunnen er hun producten aanbieden aan het intermediair.

 

Kosten

Het is nog onduidelijk hoe de realisatie van het platform gefinancierd wordt en of de leden iets gaan betalen voor het gebruik van het platform. "Wij gaan nu een business-model ontwikkelen. Maar wij gaan er wel vanuit dat de besparingen die we met dit transactieplatform realiseren, dienen als funding voor dit initiatief", aldus Groenemeijer.

 

  &nbsp"Er zijn overigens nu al inkomsten vanuit de GIM", zegt Lingg. "We beginnen natuurlijk niet vanuit het niets. Anva en Unit4Agresso hebben samen 3.400 tussenpersonen in de boeken. Die maken al gebruik van de GIM en die sluiten straks aan."

 

van Almkerk en Niels Mourits tekenen de intentieverklaring.

Reageer op dit artikel