nieuws

NVA en NBVA nemen initiatief in discussie beleggingspolis

Archief

De NVA en de NBVA gaan hun leden aansporen om klanten te helpen met het zoeken naar oplossingen voor lopende beleggingsverzekeringen. Zo wordt onder meer opgeroepen om eventuele schadeclaims bij verzekeraars alvast veilig te stellen. Het Verbond van Verzekeraars noemt het initiatief "goed nieuws".

 

De gezamenlijke actie is de eerste die beide intermediairverenigingen in het kader van het nieuwe federatieverband ondernemen. Overleg tussen branchepartijen en consumentenorganisaties en de aanbevelingen van Ombudsman Wabeke hebben tot nu toe niets opgeleverd. "Er is een impasse in het dossier beleggingsverzekeringen ontstaan", concluderen NVA en NBVA dan ook. "We zijn nu enige maanden verder en er is nog geen oplossing."

 

  &nbspHet uitblijven van het IFO-rapport over beleggingspolissen was aanleiding om zelf het heft in handen te nemen. "We hebben buitengewoon lang onze mond gehouden", zegt NVA-voorzitter Bob Veldhuis. "Daar hebben we ook bewust voor gekozen. Normaal gesproken waren wij al eerder met een dergelijke actie gekomen, maar we zijn juist met deze discussie zeer omzichtig omgegaan. We hebben verzekeraars alle ruimte gegeven om met consumentenvertegenwoordigers en consumenten oplossingen te vinden."

 

Kosten bemiddelaar

De zorgplicht van de adviseur noopt NVA en NBVA nu om de 1.700 leden een stuitingsbrief te sturen, waarmee de verjaring van eventuele schadeclaims van klanten voorkomen kan worden. Daarnaast wordt een informatiebrief over het kostenoverzicht-De Ruiter gestuurd. "We gaan een toelichting geven op de post ‘kosten bemiddelaar’. Het verschil tussen het vermelde bedrag en de ontvangen provisie varieert in de diverse overzichten van 15% tot 400%. Onze verzoeken aan verzekeraars om meer informatie te geven over die kosten zijn volstrekt onvoldoende opgevolgd", aldus Veldhuis.

 

  &nbspBeloningstransparantie is vanaf 1 januari een zaak van het intermediair, stellen NVA en NBVA. "Verzekeraars hebben daar volgend jaar geen rol meer in", zegt Veldhuis. "Eén verzekeraar is trouwens al over de streep: die heeft de post ‘kosten bemiddelaar’ al uit het model-De Ruiter gehaald."

 

Risicopremies

Verder krijgen de leden een standaardbrief waarmee de klant kan worden uitgenodig voor een gesprek om te kijken of de verzekering nog aan de hedendaagse maatstaven voldoet. "Wij adviseren om met klanten met name te kijken naar de risicodekking in de beleggingspolissen." Aan staatssecretaris De Jager (Financiën) is tevens een brief gestuurd met het verzoek om aanpassingen in risicopremies zonder fiscale gevolgen mogelijk te maken.

 

Checklist

Met het Verbond is lange tijd gekeken naar een checklist voor beleggingsverzekeringen, maar ook daar is geen voortgang in geboekt. "Dit gaat primair het intermediair aan; wij zijn de bemiddelaar. Zo’n checklist kan echt niet langer op zich laten wachten, dus die gaan wij nu zelf aan ons leden bieden. Voldoet een product niet aan onze checklist, dan zou dat naar onze mening niet mogen worden geadviseerd", aldus Veldhuis.

 

  &nbspDie lijst stelt eisen aan de informatie over de kosten, de premies, de specifieke beleggingskosten, de waardeontwikkeling in de komende tien tot vijftien jaar en de effecten van het verhogen of verlagen van de premie. "Dat zijn zaken die de klant echt moet weten. De lijst moet leiden tot een transparantiekeurmerk. Dat hebben wij met verzekeraars geprobeerd van de grond te tillen, maar ook dat is niet gelukt."

 

Reactie Verbond

Het Verbond van Verzekeraars vindt dat het initiatief van NVA en NBVA "aansluit bij het branchebeleid dat gericht is op het behoud en waar nodig herstel van het vertrouwen van de consument". "Het feit dat NVA en NBVA aangeven eenduidig te kiezen voor het belang van de consument en het invullen van de zorgplicht is dan ook goed nieuws."

 

  &nbspWel laat het Verbond in zijn reactie fijntjes weten dat de verantwoordelijkheid voor de checklist beleggingsverzekeringen geheel bij NVA en NBVA ligt, "nu zij deze checklist kennelijk willen laden met aanvullende eisen".

 

en Wilbert Schellens (NBVA) tekenden vorige week de intentieverklaring voor het oprichten van een gezamenlijke federatie.

(Blokje)

 

Meer weten over beleggingsverzekeringen? Kijk op www.amweb.nl onder ‘Archief’.

 

(op andere pagina)

 

Meediscussiëren over beleggingsverzekeringen? Ga naar het Forum op www.amweb.nl.

 

Reageer op dit artikel