nieuws

Nieuwe polis van Chubb voor bestuurders en commissarissen

Archief

Chubb heeft een nieuwe aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen geïntroduceerd onder de naam Masterplus. Deze is gericht op verenigingen, stichtingen en (niet-beursgenoteerde) vennootschappen.

 

Bij de introductie wees Chubb er vorige week op dat de aansprakelijkheid van genoemde personen steeds groter wordt als gevolg van veranderende wetgeving en de toenemende claimbewustheid.

 

De polis kenmerkt zich door een (gratis) extra limiet voor verdedigingskosten en onopzegbaarheid van de verzekering als niet voldaan is aan de mededelingsplicht volgens de nieuwe wetgeving.

 

Behalve een brochure heeft Chubb voor het intermediair factsheets samengesteld met nieuwe schadevoorbeelden en de meest voorkomende tegenwerpingen en misvattingen van dergelijke verzekeringen. Bovendien biedt Chubb het intermediair, op uitnodiging, trainingen aan.

 

Kenmerken

Als specifieke kenmerken van Masterplus noemt Chubb onder meer dat verdedigingskosten gemaakt in de eerste veertien dagen na het ontvangen van een claim gedekt zijn, zelfs zonder dat daarvoor toestemming is verkregen van de verzekeraar. Ook ontvangen bestuurders, commissarissen en toezichthouders een financiële compensatie voor de dagen die benodigd zijn voor het bijwonen van een rechtszaak als getuige. Voor verdedigingskosten is een gratis extra verzekerde som beschikbaar boven het verzekerd bedrag.

 

  &nbspGepensioneerde bestuurders, commissarissen en toezichthouders hebben recht op een gratis uitlooptermijn van zes jaar. Uitsluitingen die van toepassing zijn op één bepaalde verzekerde kunnen niet worden gebruikt tegenover andere verzekerden. Verder kent Masterplus ruime uitloopmogelijkheden, waaronder het recht om in geval van faillissement tot vijf jaar uitloopdekking te kopen tegen vooraf overeengekomen premies. De polis kent geen eigen risico (tenzij verzekeringnemer activiteiten of deelnemingen heeft in de Verenigde Staten).

 

Reageer op dit artikel