nieuws

Nettopensioen berekenen op Pensioenkijker

Archief

De site www.pensioenkijker.nl is uitgebreid met een rekenhulp waarmee bezoekers kunnen uitrekenen wat zij netto aan pensioen zullen ontvangen.

Op basis van het laatste pensioenoverzicht en eventuele overzichten van vorige werkgevers kan met de Pensioenplanner worden berekend wat het netto-ouderdomspensioen wordt. Ook de pensioensituatie van de partner kan worden berekend. Verder is het mogelijk de financiële gevolgen van eerder of later stoppen met werken uit te rekenen.
Ter promotie van de rekenhulp worden onder de noemer 'Hoe zit 't' kaarten verspreid.

Reageer op dit artikel