nieuws

Menzis wil beste zorgverzekeraar worden

Archief

Menzis wil zijn landelijke positie verder uitbouwen en in 2010 de beste verzekeraar van Nederland zijn. De dienstverlening moet daarbij voor alle klanten gelijk zijn, ongeacht waar zij wonen in Nederland. Dit schrijft Menzis in zijn jaarverslag over 2007.

 

"Daarnaast is het vanuit de beleving van grote collectiviteiten, vanuit de wens om op het landelijke zorgdossier invloed te blijven houden, maar ook voor de positie op de zorginkoopmarkt, voor Menzis op middellange termijn van belang om qua klantenaantal tot de top van Nederland te blijven behoren", aldus Menzis.

 

  &nbspOm deze ambitie te verwezenlijken, heeft Menzis de regionale Haagse zorgverzekeraar Azivo overgenomen. Deze verzekeraar telt ongeveer 120.000 verzekerden in de regio Den Haag. Samen vormen Menzis en Azivo de vierde zorgverzekeraar van Nederland met circa 2,1 mln klanten.

 

Groter verlies voor Menzis

Bij Menzis is vorig jaar het technisch resultaat gedaald tot _ -37,9 (-21,7) mln. Mede doordat de beleggingsresultaten aanzienlijk minder waren dan in 2006, kwam het nettoresultaat uit op _ -14,3 (-3,8) mln.

 

  &nbspMenzis windt zich op over de onmogelijkheid om de zorgkosten in te schatten. "Als gevolg hiervan is onze premie onvoldoende gebleken om de zorgkosten te dekken. De oorzaak hiervan is de voortdurende onzekerheid over de omvang van de overfinanciering van de ziekenhuiszorg in 2005, 2006 en 2007. Wij hebben hier in navolging van Zorgverzekeraars Nederland een brandbrief over geschreven aan minister Klink", aldus Menzis.

 

Collectivisering

Menzis verwacht dat de collectivisering doorzet. "Individueel verzekerden zullen overstappen naar een andere zorgverzekeraar als zij een interessante collectieve verzekering aangeboden krijgen. Bestaande collectief verzekerden zullen wisselen, indien de collectiviteit als geheel wisselt van verzekeraar. Het zal dan ook steeds belangrijker worden werkgevers, branches en dergelijke te benaderen om toegevoegde waarde te bieden", aldus Menzis.

 

  &nbsp"Het lijkt onvermijdelijk dat premies ook voor collectieve verzekeringen op termijn kostendekkend worden. Vanwege een aantal ontwikkelingen, zoals collectivisering en de verwachting dat buitenlandse (zorg-)verzekeraars zich op de Nederlandse markt gaan begeven, verwachten wij dat de ingezette schaalvergroting van zorgverzekeraars zal doorzetten."

 

doorzetten.

Reageer op dit artikel