nieuws

Meer verlies voor PNO Ziektekosten

Archief

Het resultaat van PNO Ziektekosten, ziektekostenverzekeraar voor omroepmedewerkers, is afgelopen jaar verder in het rood terecht gekomen.

Meer verlies voor PNO Ziektekosten

De directie meldt in het jaarverslag dat het "nog onzeker is hoe op het jaar 2007 moet worden teruggekeken". Het resultaat is met € 1 mln verslechterd tot € -1,6 (- 0,6) mln. "Het negatieve resultaat wordt met name veroorzaakt doordat wij een voorziening hebben getroffen van circa € 1,4 mln voor het verwachte negatieve resultaat op de basisverzekering in 2008", aldus PNO. De brutopremieomzet steeg naar  van € 44,5 (41,8) mln, waarvan voor eigen rekening € 42,8 (39,4) mln. De schade kwam neer op 96% (94%) van de premies. Het technisch resultaat  kwam vorig jaar uit op € -1,55 (-0,83) mln. Het eigen vermogen daalde naar € 12,1 (13,8) mln.

Reageer op dit artikel