nieuws

Meer onderhandelingsruimte ziekenhuizen en zorgverzekeraars

Archief

Ziekenhuizen krijgen meer ruimte om te onderhandelen met zorgverzekeraars over de prijzen van behandelingen. Het vrijeprijsdeel is nu 20% en wordt wellicht uitgebreid naar 34%.

 

Door de uitbreiding zal in 2009 dan een derde van de ziekenhuiszorg vrij onderhandelbaar kunnen zijn. Hierdoor zullen de prijzen voor meer aandoeningen worden bepaald door onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorginstellingen. Hiermee wil het kabinet de kostenstijgingen in de zorg een halt toeroepen, de kwaliteit van de zorg hoog houden en cliënten in de zorg meer inzicht geven in de kosten.

 

  &nbspInmiddels heeft echter toezichthouder NZA een rapport uitgebracht over het onderwerp, waarin gesteld wordt dat het vrije onderhandelbare deel van de ziekenhuiszorg, het zogeheten B-segment, in 2009 met 10% kan worden uitgebreid. Dat is dus minder dan de minister net afgesproken heeft met marktpartijen. Een verdergaande uitbreiding van het B-segment acht de NZA niet wenselijk vanwege de verschillende risico’s die dat met zich meebrengt.

 

Reageer op dit artikel