nieuws

Marktgedrag van buitenlandse toetreders baart Nassau zorgen

Archief

Schadeverzekeraar Nassau (Bloemers Nassau Groep) is bezorgd over het gedrag van sommige buitenlandse aansprakelijkheidsverzekeraars op de Nederlandse markt. Het gaat daarbij om premieniveau, breedte van de dekking en verondersteld gebrek aan kennis, zo komt naar voren in het jaarverslag 2007.

 

"Onze zorg over het grote aantal, veelal buitenlandse, toetreders is in 2007 niet afgenomen maar eerder toegenomen. De inmiddels meer dan twintig actieve aanbieders op het gebied van beroepsaansprakelijkheid houden ons scherp, maar baren ons door hun gebrek aan kennis en overvloed aan geldingsdrang (onder andere lage premies) zorgen", schrijft de directie van Nassau.

 

  &nbspOp het gebied van de aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen vraagt de Nassau-directie expliciet aandacht voor de in haar ogen verwerpelijke dekkingsuitbreiding die sommige buitenlandse concurrenten geven voor bestuurlijke boetes die door bijvoorbeeld de NMA aan bestuurders worden opgelegd. "Wat ons betreft wordt hiermee in strijd met de openbare orde en de goede zeden gehandeld en is dit een maatschappelijk onwenselijke uitbreiding."

 

Cijfers

Nassau boekte in 2007 voor het vierde achtereenvolgende jaar goede resultaten. De geboekte brutopremie steeg met 15% tot _ 90,7 (78,7) mln. Deze premieaanwas is vooral te danken aan de groei die in de buitenlandse kantoren werd geboekt; het buitenlandse aandeel in het premie-inkomen is in de afgelopen vijf jaar gestegen van 10% naar 25% van het totaal. Ook de toename van de bestuurders- en commissarissenaansprakelijkheidstekening stemt tot tevredenheid. Verdeeld naar branches: Aansprakelijkheid _ 67,1 (61,9) mln, Brand _ 16,2 (8,3) mln, Overige Varia _ 7,4 (8,5) mln. De combined ratio over 2007 is 79,8 (77,1)%. De nettowinst bedroeg _ 11,4 (14,5) mln. Deze daling wordt toegeschreven aan het in 2007 lagere beleggingsresultaat in vergelijking met 2006.

 

  &nbspAan het eind van het jaar had Nassau 125 (110,79 fte) medewerkers, "van wie het merendeel hoogopgeleide vakspecialisten".

 

Vooruitzichten buitenland

Het buitenland wordt zoals vermeld, steeds belangrijker voor Nasau. Het Duitse dochterbedrijf, Nassau Versicherungen, "staat stevig op de kaart". Deze dochter kreeg een groei-impuls door de invoering van de wettelijk verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor assurantiebemiddelaars.

 

  &nbspVerder is Nassau zeer tevreden over de ontwikkeling van de vestiging in Denemarken. "Bovendien biedt Denemarken een mooie uitkijkpost naar andere Scandinavische landen met wellicht interessante groeimogelijkheden."

 

  &nbspOver Frankrijk staat in het jaarverslag: "Na een valse start in 2006 als gevolg van stroperige toezichthouders waardoor de januariverlenging van 2007 eigenlijk verloren ging, is gedurende 2007 door het Franse team keihard gewerkt aan het positioneren van Nassau Assurances in de Franse markt."

 

Reageer op dit artikel