nieuws

Levenpolis loopt maar negen jaar

Archief

Individuele levensverzekeringen hebben gemiddeld een looptijd van slechts negen jaar, zo blijkt uit het onderzoek dat Boston Consulting vorig jaar deed voor het Verbond van Verzekeraars. Vooral uitgestelde lijfrentes, spaar- en hypotheekverzekeringen worden vaak voortijdig opgezegd.

De NOS, die het vertrouwelijke Boston-rapport in handen had gekregen, berichtte vorige week op Radio 1 over het hoge afkooppercentage. Van alle levenpolissen die worden gesloten, is 40% na negen jaar al beëindigd. Grofweg één op de drie verzekeringen haalt het eind van de oorspronkelijke contractsduur van twintig of dertig jaar.
 
   In het rapport wordt geconcludeerd dat de producten niet aansluiten op het gebruik in de praktijk. Knelpunten die dat veroorzaken, zijn onder meer dat een polis niet nodig is, niet aansluit op de situatie van de klant, bij een andere aanbieder gunstiger is of niet wordt aangepast aan veranderde omstandigheden.
 
   Het onderzoek, volgens het Verbond bedoeld om intern discussie op te wekken, noemde afschaffing van provisie als een mogelijk toekomstscenario. Dat, samen met geruchten dat verzekeraars binnen vijf jaar van provisie af wilden, leidde een jaar terug tot een discussie tussen Verbond en NVA. Die resulteerde eind vorig jaar in een gezamenlijke onderzoeksopdracht aan de Stichting Economisch Onderzoek (SEO), die nu een studie uitvoert naar het beloningsstelsel.
 
   "Oud nieuws", reageert Verbondswoordvoerder Hennie Zoontjes op de afkoopgegevens uit het Boston-rapport, die echter nog niet eerder zo concreet naar buiten zijn gekomen. "Bovendien zijn de conclusies die in het rapport staan, nooit door het Verbondsbestuur gedragen." Zoontjes verwacht overigens dat de brancheorganisaties "binnen afzienbare tijd" met het SEO-rapport naar buiten komen.
 
Spanje
Overigens zijn de Boston-cijfers voor de Nederlandse markt niet uniek: drie jaar terug bleek uit een onderzoek in Spanje dat daar al na drie jaar 40% van alle levensverzekeringen niet meer loopt. De gemiddelde looptijd van Spaanse levenpolissen is met 6,9 jaar nog wat korter dan in ons land. Nog geen kwart van de verzekeringen die worden gesloten, haalt een looptijd van tien jaar.

Reageer op dit artikel