nieuws

Intermediaire koepels hekelen verzekeraars om ‘huichelachtig’ gedrag

Archief

rond bonusprovisies

De intermediaire belangenorganisaties NVA en NBVA hebben in felle bewoordingen gereageerd op uitspraken van het Verbond van Verzekeraars dat tussenpersonen ten koste van de klant via een omweg (lees: inkooporganisaties/serviceproviders) bonusprovisies binnenhalen

De NVA spreekt van krokodillentranen, de NBVA vindt de uitlatingen ronduit huichelachtig.

 

Beide intermediairorganisaties wijzen er in hun individuele reacties op, dat het systeem van bonussen is ‘uitgevonden’ door de verzekeraars zelf om controle te krijgen over de afzet. Door nu te suggereren dat het de tussenpersonen zijn die op deze wijze klanten onnodig geld uit de zak kloppen, heeft bij de NVA "tot grote verbazing" geleid en wordt als "hilarisch" betiteld. De NBVA vindt het "een verdraaide voorstelling van zaken".

 

  &nbspDe intermediaire koepels menen dat de verzekeringsmaatschappijen de opkomst van inkooporganisaties in de hand gewerkt hebben door kleine tussenpersonen de deur te wijzen. Die hebben zich daarop, om zo breed en onafhankelijk mogelijk te kunnen blijven adviseren, bij inkoopbedrijven aangesloten. Onderzoek van de AFM heeft vorig jaar uitgewezen dat zich hierbij geen uitwassen voordoen, benadrukken NVA en NBVA.

 

  &nbspZij wijzen bovendien op de gebrekkige administratieve werkprocessen bij verzekeraars. Serviceproviders en volmachtbedrijven kunnen dat beter en goedkoper en krijgen daarvoor terecht een extra beloning, is hun mening.

 

Beleggingsverzekeringen

De twee intermediaire koepels roepen de verzekeraars op geen zaken meer te doen met provisiejagende bemiddelaars. "Daar zouden verzekeraars prima toe in staat moeten zijn", meent de NBVA. "Op verzekeraars rust de wettelijke plicht hiervan aangifte te doen bij de AFM", vindt de NVA zelfs.

 

  &nbspDe NVA laat niet na de verzekeraars een tik terug te geven. Die zouden namelijk beter wat meer energie kunnen steken in het dossier beleggingsverzekeringen. "Dit zou de branche meer helpen."

 

  &nbspDe NVA werpt ten slotte nog met vertrouwen een blik in de toekomst. "Over een half jaar zal de bedrijfstak transparant worden over kosten van vermogensopbouwende producten en over de beloning en eventuele bonus voor de dienstverlening van de financiële adviseurs. Volgend jaar zal ook blijken hoe het zit met de kosten van verzekeringsproducten. Dan kunnen klanten zelf beoordelen wat aan hun inleg op producten door de verzekeraars wordt ingehouden en wat aan de financiële adviseurs toevalt."

 

Ongenuanceerd

Twee dagen na de citaten van een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars in De Telegraaf heeft de koepel enigszins afstand gedaan van de inhoud daarvan. "De media schetsen een ongenuanceerd beeld", aldus het Verbond. "De teneur van de artikelen doet geen recht aan de vele adviseurs die naar eer en geweten, met voorbijgaan aan de hoogte van de provisie en bonusprovisie, hun klanten adviseren", wordt in een verklaring gesteld.

 

  &nbspWel herhaalt het Verbond voorstander te zijn van het afschaffen van bonusprovisies. "Omdat het de schijn van belangenverstrengeling oproept en naar onze inschatting politiek-maatschappelijk geen toekomstbestendig instrument is."

 

Reageer op dit artikel