nieuws

Hoogopgeleide jongeren willen niet in verzekeringen

Archief

Ruim 60% van de verzekeraars verwacht over vijf jaar knelpunten op personeelsgebied, zo blijkt uit een onderzoek dat het Verbond van Verzekeraars in het kader van een inzetbaarheidscampagne heeft laten uitvoeren door onderzoeksbureau Qidos.

Volgens de ondervraagde verzekeraars is er met name te weinig instroom van jong hoogopgeleid talent. Ook is de uitstroom van die jonge groep medewerkers ongewenst hoog, zowel bij mannen als bij vrouwen. Om daar op in te spelen, onderneemt 63% van de verzekeraars actie, bijvoorbeeld door leeftijdsbewust beleid te ontwikkelen of een talentmanager aan te stellen. Andere initiatieven zijn functieverbreding, taakroulatie, stages en het maken van ontwikkelafspraken.
Dat verzekeraars als werkgever niet 'sexy' zijn voor jongeren is een van de onderwerpen die aan de orde komen in de special Arbeidsmarkt die verschijnt bij AM12.

Reageer op dit artikel