nieuws

Harde kritiek op Britse betalingsbeschermers

Archief

De Britse mededingingsautoriteit (Competition Commission) heeft in een langverwacht rapport over betalingsbeschermingsverzekeringen de voorlopige conclusie getrokken dat consumenten jaarlijks € 1,75 miljard premie te veel betalen voor dit soort polissen.

Het onderzoek toont aan dat de overgrote meerderheid van dit type verzekeringen gelijktijdig met het aangaan van een al dan niet hypothecaire lening wordt gesloten. Omdat klanten zich er niet bewust van zijn dat ze de dekking ook bij een andere aanbieder kunnen krijgen, is er in de praktijk van concurrentie geen sprake. Dat leidt tot hoge marges, niet zozeer bij de risicodragers maar wel bij de verkopers van het product. De commissie wil de gelijktijdige verkoop van een lening met een betalingsbeschermingsverzekering verbieden. Ook het invoeren van maximumpremies zou als tijdelijke maatregel worden overwogen.

Reageer op dit artikel