nieuws

Geen schademeldingen bij Terrorismepool

Archief

Afgelopen jaar is er geen enkele schade gemeld door de deelnemende verzekeraars aan de NHT, de Nederlandse Herverzekeringsmaatschapij voor Terrorismeschades.

Geen schademeldingen bij Terrorismepool

De terreurpool verwelkomde in 2007 zeven nieuwe deelnemende maatschappijen. Zij zijn goed voor een brutopremieomzet binnenland van € 293 mln. Door fusies waren er zestien uittredende deelnemers, waardoor NHT nu 257 (266) deelnemers kent.
De terreurpool realiseerde een daling van de herverzekeringspremie. Ten opzichte van 2007 is de premie voor 2008 met ruim € 3,5 mln (-10%) gedaald tot € 31,4 mln.

Reageer op dit artikel