nieuws

EU eist duidelijkheid over toezicht herverzekeraars

Archief

Europese Commissie heeft de Nederlandse regering gemaand een EU-richtlijn betreffende herverzekering uit te voeren. De zeventien herverzekeraars die in ons land zetelen, staan officieel niet onder toezicht en dat had feitelijk al op 10 december vorig jaar het geval moeten zijn.

EU eist duidelijkheid over toezicht herverzekeraars

Als de Commissie binnen twee maanden geen bevredigende reactie op de aanmaning heeft ontvangen, kan de kwestie aan het Europees Hof van Justitie worden voorgelegd. De herverzekeringsrichtlijn harmoniseert het toezicht op herverzekeraars in de diverse EU-lidstaten. Dat toezicht liep per lidstaat sterk uiteen, waardoor er geen sprake was van een gelijk speelveld. Eerder deze maand heeft de Nederlandsche Bank bekendgemaakt dat het toezicht op de herverzekeringsmaatschappijen nog dit jaar wordt ingesteld met de implementatie van de herverzekeringsrichtlijn in de Wft.

Reageer op dit artikel