nieuws

D&O: beloning binnendienst sterk gestegen

Archief

Na jaren waarin de salarisontwikkeling van binnendienstmedewerkers op een assurantiekantoor vrijwel gelijk liep met de prijsinflatie, is hun beloning in de afgelopen twee jaar explosief gestegen. Het gemiddelde salaris nam met 6,7% toe ten opzichte van 2006. De prijsinflatie beliep in dezelfde periode 2,8%.

D&O: beloning binnendienst sterk gestegen

Dit blijkt uit het tweejaarlijkse beloningsonderzoek van D&O Personele Diensten voor binnendienstmedewerkers van assurantiekantoren. De sterke stijging van de beloning wordt veroorzaakt door de stijging van het gemiddelde deskundigheidsniveau, de toename van het aantal commerciële taken voor de medewerkers in de binnendienst en de krapte op de arbeidsmarkt. Verder zijn de assurantiekantoren van plan gemiddeld 4% van de loonsom te besteden aan vakopleidingen en vaardigheidstrainingen. Dit betekent per binnendienstmedewerker een opleidingsbudget van € 1.100 per jaar.

Reageer op dit artikel