nieuws

D&O: beloning binnendienst in twee jaar sterk gestegen

Archief

Na jaren waarin de salarisstijging van binnendienstmedewerkers op een assurantiekantoor vrijwel gelijk liep met de prijsinflatie, is deze in de afgelopen twee jaar zeer sterk geweest. Het gemiddelde salaris is met 6,7% toegenomen ten opzichte van 2006. De prijsinflatie beliep in dezelfde periode 2,8%.

 

Dit blijkt uit het tweejaarlijkse beloningsonderzoek van D&O Personele Diensten voor binnendienstmedewerkers van assurantiekantoren. De sterke stijging van de beloning is volgens D&O veroorzaakt door de stijging van het gemiddelde deskundigheidsniveau; de toename van het aantal commerciële taken voor de medewerkers in de binnendienst en de krapte op de arbeidsmarkt.

 

In een analyse stelt D&O: "Enerzijds zijn de functies zwaarder geworden en anderzijds is het moeilijker goed opgeleide en ervaren medewerkers, maar ook jonge talenten te vinden. De hoogste salarisstijging heeft zich namelijk voorgedaan bij de commerciële binnendienst, de vaktechnische binnendienst en bij de groep jonge medewerkers."

 

  &nbspDe salarissen van de commerciële en vaktechnische binnendienst voor functies als commercieel binnendienstmedewerker zakelijk, schadebehandelaar en volmachtacceptant, zijn gestegen met gemiddeld 7,9%. De beloning voor de junior medewerkers (gemiddeld 25 jaar en studerend voor vakdiploma’s) is gestegen met gemiddeld 8%.

 

Variabele beloning

Naast een vast salaris en de traditionele secundaire arbeidsvoorwaarden wordt een variabele beloning of een bonus steeds gebruikelijker. Inmiddels heeft circa 40% van de binnendienstmedewerkers die een functie uitoefenen als commerciële binnendienst, schadebehandelaar of hypotheekondersteuner een variabele beloning of bonus.

 

  &nbspDe bonus bedraagt gemiddeld één extra maandsalaris en is grotendeels afhankelijk van het behaalde rendement door het assurantiekantoor. In toenemende mate vormt niet het rendement de grondslag voor de bonus maar individuele factoren van de betreffende medewerker. Zoals bijvoorbeeld de beoordeling van het functioneren van de medewerker of de omzet die door de betreffende medewerker vanuit de binnendienst is gesloten.

 

Opleidingsbehoefte

De zwaarte van de binnendienstfuncties is toegenomen. Er wordt in vaktechnische zin en commerciële zin meer van deze medewerkers verwacht. Zij moeten vaker klanten volledig bedienen, offertes en premieberekeningen maken, advies geven aan relaties, afspraken maken voor de buitendienst en commercieel doorvragen aan de telefoon.

 

  &nbspDoor de komst van de WFT zijn medewerkers met klantcontact in de binnendienst ook verplicht kennis te hebben van hun vak en deze kennis actueel te houden. Van de kantoren die hebben deelgenomen aan het beloningsonderzoek geeft één op de drie aan dat nog niet al hun medewerkers met klantcontact beschikken over de vereiste diploma’s. Er is dus nog steeds een behoefte deze medewerkers vaktechnisch verder op te leiden en te vormen, zodat zij wel in staat zijn het voor hen vereiste diploma te behalen.

 

Gemiddeld budget

Niet alleen zijn de taken vaktechnisch zwaarder geworden, ook commercieel gezien wordt meer van de binnendienst verwacht. r is een grote behoefte de medewerkers in de binnendienst te ontwikkelen van een polisgerichte oriëntatie naar een relatiegerichte en commerciële oriëntatie. Ruim 80% van de assurantiekantoren wil de medewerkers in de binnendienst meer trainen in het commercieel benaderen van relaties.

 

  &nbspGemiddeld zijn de kantoren van plan 4% van de loonsom te besteden aan vakopleidingen en vaardigheidstrainingen. Dit betekent per binnendienstmedewerker een opleidingsbudget van _ 1.100 per jaar.

 

Salarisindicator

De resultaten van het beloningsonderzoek zijn samengevat in de Salarisindicator Binnendienstmedewerkers Assurantiekantoren 2008/2009. De functies die worden onderscheiden zijn te verdelen naar administratief, commercieel, vaktechnisch, volmacht en leidinggevend. Nieuw dit jaar zijn de volmachtacceptant en de leidinggevende functies (teamleider, managementassistent, hoofd binnendienst, hoofd volmacht en algemeen directeur). De indicator (prijs _ 45, exclusief btw en verzendkosten) geeft volgens de ondernemer van een assurantiekantoor een marktvergelijking voor het eigen beloningsbeleid van de binnendienst.

 

Reageer op dit artikel