nieuws

DAS sluit aan op AOIC-module VolmachtBeheer

Archief

Na Reaal is nu ook rechtsbijstandverzekeraar DAS aangesloten op het door Volmachtbeheer ontwikkelde hulpmiddel voor de administratieve organisatie en interne controle (AOIC).

De AOIC-module is bedoeld als ondersteuning bij het proces van opvragen van de AOIC-rapportage en de accountantsverklaring bij de volmachtgevers. Via het systeem kan de volmachtgever volmachtnemers onder meer attenderen op het aanleveren van documenten, herinneringen versturen en de voortgang van het proces controleren.

Reageer op dit artikel