nieuws

CED-personeel wijst eindbod opnieuw af

Archief

De vakbondsleden hebben voor de tweede maal een cao-eindbod van de CED-directie vrijwel unaniem afgewezen. Vooralsnog blijven de afspraken van de huidige cao daarom van kracht bij het expertisebedrijf.

CED-personeel wijst eindbod opnieuw af

Vooruitlopend op het sluiten van een nieuwe cao had de directie van CED alvast een loonsverhoging van 3% doorgevoerd. De vraag is nu hoe en of CED deze verhoging collectief in de salarisschalen zal verwerken. CED heeft eveneens gereageerd op een ultimatum voor rectificatie op berichtgeving over vakorganisaties op het intranet. Dat ging met name over de regeling voor leeftijdsafhankelijke adv-dagen. "Men heeft schriftelijk aangegeven liefst 14 dagen nodig te hebben om te antwoorden", aldus Unie-onderhandelaar Arie van Dijk. "Naar mijn idee erg lang als het dossier al bij de advocaat ligt." De cao-onderhandelingen bij CED verlopen de laatste jaren steevast zeer stroef.

Reageer op dit artikel