nieuws

Beloningstransparantie is voor mkb-adviseur nog een modegril

Archief

Veel tussenpersonen die (schade-)verzekeringen adviseren aan mkb-bedrijven, voelen zich niet de aangewezen persoon om zich druk te maken om zaken als naderende beloningstransparantie en omschakeling van provisie naar uurtarief. Die indruk wekte althans het ‘Debate by the sea’ dat Allianz onlangs in Scheveningen organiseerde.

 

Tijdens die bijeenkomst traden AFM-directeur Theodor Kockelkoren en hoogleraar Verzekeringsrecht Gerard Kamphuisen in het verbale strijdperk. Onderwerp was de reikwijdte van de zorgplicht voor het intermediair bij schadeverzekeringen, al werd de discussie al snel op een breder terrein gevoerd. "De WFT is niet zozeer op schadeverzekeringen gericht, maar daar zal de Hoge Raad zich niets van aantrekken", zo waarschuwde Kamphuisen de aanwezige tussenpersonen, voornamelijk actief in bemiddeling voor het mkb.

 

Vraagtekens

Het terrein van de mkb-schadeverzekeringen werd in de discussie al snel verlaten bij het bespreken van de eerste stelling: "Het privaatrecht heeft gefaald in het beschermen van de consument tegen verkeerde adviezen van financiële dienstverleners. De invulling van de zorgplicht door het publieke recht is een goede zaak." Die stelling beantwoordde Kockelkoren met een vraag aan de zaal: "Vindt u het nodig dat er wat moet veranderen en wilt u dat de AFM daarin helpt?" Veel aanwezigen wezen daarop vooral naar de levenbranche, die de afgelopen jaren vooral in het nieuws is geweest met provisiegedreven of verkeerde adviezen. "Toch zie ik de laatste tijd dat opeens iedereen een uitvaartverzekering hard nodig heeft; die worden veel meer verkocht. Verder heb ik vraagtekens bij de verkoop van bijproducten bij bijvoorbeeld kredieten. Volgens mij is het ook het probleem van ‘het gemiddelde’: het advies is goedbedoeld, maar vaak is er toch sprake van onvoldoende kwaliteit."

 

  &nbsp"Het valt mij tegen dat de zelfkennis bij schadeadviseurs zo beperkt is", verklaarde Kockelkoren na afloop. "Er heerst ten onrechte de opvatting dat in de levenbranche veel fout gaat en dat het schade-intermediair niets valt te verwijten."

 

Beloning

Beide debatteerders twijfelen er sterk aan of provisie als beloning nog toekomst heeft, nu transparantie tot norm wordt verheven. Vanuit het publiek kwam de veelgehoorde opmerking dat bij de bakker ook niet wordt gevraagd wat hij aan een brood verdient. Kamphuisen maakte met deze vergelijking korte metten: "Ben je nou een verkoper of een adviseur? Wij hebben in Nederland gekozen voor de adviseursrol. Dat betekent dat je aan de kant van de klant staat. Dan moet je je wat betreft beloning ook niet gelijkstellen met een verkoper en moet je juist niet je inkomsten bij de andere kant vandaan halen."

 

  &nbspDaarmee sloot hij naadloos aan bij de tweede stelling: "Een adviseur dient rechtstreeks zijn beloning te ontvangen van de klant, ongeacht het financiële product." Een aanwezige mkb-adviseur vond dat de keuze aan de klant gelaten moet worden. "Wij bieden onder het provisiestelsel onvoorwaardelijk advies aan de klant. Stap je over op uurtarief, dan laat je in feite de klant bepalen wanneer hij advies nodig heeft."

 

  &nbsp"Dat kan wel zo zijn", repliceerde Kamphuisen, "maar de grens van het eisen van transparantie gaat steeds verder omlaag bij de klant. Waren het eerst alleen de heel grote bedrijven die wilden weten wat de tussenpersoon verdiende, nu is dat ook zo bij het kleinere mkb." Desondanks zagen veel aanwezigen beloningstransparantie in schadeverzekeringen niet als toekomstbeeld. Met verwijzing naar (en verdraaiing van) een opmerking van Kamphuisen enige jaren geleden, verwoordde een aanwezige het zo: "Beloningstransparantie is net als de doorkijkblouse: het is een mode die vanzelf weer voorbijgaat."

 

Oversluiten

De derde stelling ging in op het onderhouden van de portefeuille: "De adviseur moet de mkb’er actief wijzen op gunstiger aanbiedingen." Dat vond brede instemming bij het publiek. "Dat is namelijk de kern van waar ik elke dag mee bezig ben", aldus een deelnemer, die wilde weten waarom de AFM geen actie onderneemt om slecht mkb-advies tegen te gaan. "Wij hebben geen signalen dat daar structureel iets mis gaat", aldus Kockelkoren.

 

  &nbspVolgens Kamphuisen moet het niet zo zijn dat het intermediair alleen maar zo veel mogelijk polissen wil verkopen. "Er zijn ook verzekeringen die je helemaal niet nodig hebt. Ik sluit bijvoorbeeld nooit een reisverzekering, behalve als ik naar de Verenigde Staten ga. Als er iets gestolen word, dan beschik ik zelf over de middelen om voor een vervangend voorwerp te zorgen."

 

Structuur veranderen

Het einde van het debat, waarin werd gesproken over klachtenafhandeling en kwaliteitsborging, zorgde toch nog voor wat vuurwerk tussen Kamphuisen en Kockelkoren onderling. In het kader daarvan meldde Kockelkoren dat met de invoering van de WFT het tussenpersonenbestand al fors is gesaneerd van 20.000 tot 9.000. Daarmee is al een zekere zuivering in het intermediaire kanaal bewerkstelligd. "Met klachteninstituut Kifid kunnen wij de kwaliteit van het advies verder waarborgen. Verder zou je kunnen denken aan een vorm van tuchtrecht voor tussenpersonen. In het verleden heeft het tuchtrecht zijn werk in deze branche in ieder geval niet gedaan", aldus Kockelkoren.

 

  &nbspDat was voor Kamphuisen aanleiding om quasi weg te lopen: "Hartelijk dank; ik heb daar jarenlang deel van uitgemaakt. De Raad van Toezicht heeft tal van uitspraken gedaan die zijn gesteund door de Hoge Raad. U heeft kennelijk niet gezien hoeveel mappen jurisprudentie de geschillenbeslechting door de Raad van Toezicht heeft opgeleverd. Als u de branche wilt zuiveren, dan heeft het invoeren van tuchtrecht bovendien geen zin. Dat ziet slechts toe op één individu, terwijl de verandering die wij beogen, moet plaatsvinden in de structuur van de branche."

 

Reageer op dit artikel