nieuws

‘Banksparen duizenden euro’s duurder dan beleggingspolis’

Archief

De kosten van een bankspaarproduct kunnen tot _ 23.000 hoger uitvallen dan de kosten die met een beleggingsverzekering zijn gemoeid. Dat concludeert Paerel Leven, aanbieder van beleggingsverzekeringen, uit eigen onderzoek.

 

"De hoge kosten bij de bankspaarproducten komen voort uit het feit dat deze producten in de meeste gevallen uitsluitend gesloten kunnen worden in combinatie met een hypotheeklening van de betreffende aanbieder." Dat scheelt honderden euro’s aan hypotheekrente, aldus Paerel. Bankspaarproducten die aan een hypotheek naar keuze kunnen worden gekoppeld, bieden volgens de maatschappij vaak dure beleggingsfondsen en aanvullende kosteninhoudingen. "Door hun relatief inzichtelijke kostenstructuur lijken de bankspaarproducten goedkoop. De kosteninhoudingen zijn echter niet te verwaarlozen."

 

  &nbspPaerel ging uit van een niet-rokende man van dertig die in dertig 30 jaar een vermogen van _ 200.000 wil opbouwen met een prognoserendement van 7%. Vergeleken zijn bankspaarproducten van ABN Amro, Allianz, Fortis en Rabobank, waarbij een overlijdensrisicopolis van Florius wordt gesloten.

 

  &nbspDe eigen beleggingspolis komt volgens Paerel als optie met de laagste lasten naar voren: _ 81.731 over de hele looptijd. Allianz blijkt de duurste, met _ 93.886 aan totale lasten. "Ook wanneer in beschouwing wordt genomen dat de premie voor de dalende overlijdensrisicoverzekering na 25 jaar niet langer voldaan hoeft te worden, levert de beleggingsverzekering vrijwel altijd lagere kosten op dan de bankspaarproducten. De keuze voor een bankspaarbeleggingsrekening op basis van kosten is zeker niet vanzelfsprekend."

 

Eigen label

Wie een bankspaarhypotheek sluit, kan volgens Paerel nog een stukje duurder uit zijn. "Het is namelijk maar zeer de vraag of de consument die bij de bank aanklopt ook daadwerkelijk de goedkoopste overlijdensrisicoverzekering aangeboden krijgt." Wordt bij een bankspaarhypotheek van ABN Amro een overlijdensrisicopolis van het eigen label gesloten, dan scheelt dat de klant maandelijks _ 15,32 vergeleken met de goedkoopste aanbieding van Florius, zo becijfert Paerel. Bij vergelijking op basis van de ‘eigen’ risicopremies komt Allianz zelfs _ 15.764 duurder uit.

 

  &nbsp"Nog belangrijker is het feit dat de bankspaarbeleggingsrekeningen van Fortis en de Rabobank uitsluitend gesloten kunnen worden in combinatie met een hypotheeklening van deze aanbieders", aldus Paerel.

 

Reageer op dit artikel