nieuws

Avéro stopt met lijfrente

Archief

Avéro Achmea heeft lijfrenteproducten uit zijn assortiment gehaald. De teruglopende lijfrentemarkt en de komst van banksparen zijn de belang-rijkste redenen voor de Achmea-dochter, die zich in Leven gaat concentreren op pensioen- en hypotheekgerelateerde producten.

Met de opmerkelijke stap laat Avéro bewust 70% van de markt voor individuele levensverzekeringen links liggen. In 2007 kwam namelijk 45% van de individuele levenproductie uit premies voor direct ingaande lijfrenteverzekeringen en 25% van uitgestelde lijfrenten. Avéro stelt echter dat lijfrenteproducten geen groot aandeel hadden in de eigen productie.
 
   De assortimentswijziging is onderdeel van een Avéro-breed transitieprogramma, zegt Arno van den Bergh, die het traject voor het levenbedrijf begeleidt. "Onze eerste vraag was: in welke productdomeinen zien wij toekomst? Gezien de turbulente ontwikkelingen op de levenmarkt hebben wij ervoor gekozen om ons te gaan richten op specifieke producten."
 
   De focus komt volledig op hypotheken en pensioenen te liggen. "Dat betekent dat wij ons enerzijds richten op de overlijdensrisicoverzekering en spaar- en beleggingsverzekeringen en anderzijds op semi-collectieve pensioenverzekeringen en voorzieningen voor de dga en andere ondernemers."
 
Lijfrente
Er zijn vier producten uit het assortiment gehaald. "Daarnaast blijft er nog één stil op de plank liggen", zegt marktmanager Michael Koolmoes. "Dat is ons Direct Ingaand Pensioen, dat wij blijven aanbieden aan klanten met een expirerende Pensioenverzekering. Wij geven echter wel actief aan dat het op dit moment verstandiger is om bij een andere aanbieder te zoeken naar een gunstiger tarief." Bestaande klanten met een product dat niet meer wordt verkocht, blijven gewoon bediend worden.
 
   Prijs is een belangrijke factor geworden in de krimpende lijfrentemarkt. Daarnaast biedt het banksparen nu een alternatief voor individuele vermogensopbouw voor de oude dag. Die twee ontwikkelingen hebben Avéro doen besluiten zich voorlopig niet meer op de lijfrentemarkt te begeven. "Wij kunnen nu niet voor alle partijen een goede propositie neerzetten", aldus Van den Bergh.
 
Overlijdensrisico
Dat Avéro geen prijsvechtersstrategie aanhangt, blijkt ook uit de nieuwe overlijdensrisicoverzekering die in stilte is geïntroduceerd. "Ook de risicopolis is een prijsproduct geworden. Daar willen wij niet in meegaan. Wij willen een goede prijs-kwaliteitverhouding bieden door bijvoorbeeld bij de acceptatie aanvragers niet af te wijzen op kleine dingen, een snelle verwerking en een hoge keuringsgrens. Desondanks zitten we qua premie in het 'linkerrijtje'."

Reageer op dit artikel