nieuws

AFM wijst consumenten op risico’s van life settlement

Archief

Toezichthouder AFM heeft op zijn consumentensite informatie geplaatst over de risico’s van life-settlementbeleggingen. Desondanks is de vereniging van life-settlementaanbieders tevreden. "De AFM neemt ons tenminste serieus."

 

De AFM wijst onder meer op het belang van spreiding van de risico’s. "Je moet minimaal honderd polissen in de portefeuille hebben, om dit risico op een redelijke wijze te spreiden. Daarbij is het ook van belang dat de groep verzekerden voldoende divers is. Dit geldt ook als de life-settlement-belegging bestaat uit een deelneming in een beleggingsfonds. Het rendement van het fonds is sterk afhankelijk van de spreiding en beheersing van de risico’s. Voor een goede spreiding is een fondsvermogen nodig van (circa) minimaal _ 100 mln."

 

  &nbspHet langlevenrisico is een andere onzekere factor bij het beleggen in de tweedehands risicopolis van (vooral) Amerikanen. "Er bestaan in de VS slechts enkele bureaus die medische rapportages maken over life settlements. Om een aantrekkelijk rendement te voorspellen aan beleggers, hebben ondernemingen belang bij een zo laag mogelijke inschatting van de levensverwachting. Daarmee ontstaat het risico dat levensverwachtingen te laag en daarmee het rendement te hoog worden ingeschat. Aan het eind van de looptijd kan het werkelijk behaalde rendement voor de belegger sterk tegenvallen."

 

  &nbspVerder besteedt de AFM nog aandacht aan het risico dat de beleggingsinstelling de premies voor de overgenomen polissen niet meer betaalt of dat de verzekeraar uiteindelijk niet uitkeert.

 

Toezicht

De meeste aanbieders hanteren een minimale inleg van _ 50.000, waardoor een prospectus niet nodig is. "Producten die niet onder toezicht staan, worden door de wetgever gezien als bedoeld voor de professionele belegger. Als je een life-settlementproduct aanschaft van een partij die niet onder toezicht staat van de AFM, stel je jezelf dus eigenlijk gelijk met een professionele belegger. Hiermee stel je jezelf dus bloot aan risico’s die eigenlijk niet voor jou bedoeld zijn."

 

  &nbspRonald van de Langenberg, voorzitter van life-settlementaanbiedersvereniging Elsi, is ondanks de waarschuwende toon van de AFM tevreden: "Mijn eerste indruk is dat de AFM een redelijk afgewogen inzicht geeft, met een licht afwijzend advies. Gezien de in het algemeen afwijzende houding, valt me deze tekst mee. Sterker nog, het erkent dat de AFM life settlements als serieuze belegging ziet."

 

Reageer op dit artikel