nieuws

25 JAAR TERUG 1983

Archief

Europees commissaris voor de mededinging, Neelie Kroes, was 25 jaar geleden minister van Verkeer en Waterstaat. Zij opende begin juni het nieuwe kantoor van Royal Nederland in Amsterdam. In haar toespraak ging zij (zonder het concreet te noemen) in op de discussie over de verkoop van reisverzekeringen door de Postgiro/Rijkspostspaarbank.

 

Kroes zou in overleg met minister Ruding (Financiën) nog voor de zomer komen met een visie op de activiteiten van PTT Gelddiensten. De cruciale vraag bij de afbakening van het takenpakket van de PTT was volgens Kroes of de overheid zich zou moeten begeven op terreinen waar het particuliere bedrijfsleven goed functioneert. "Als dat laatste het geval is, dan ben ik van mening dat de overheid op dat terrein niet hoeft te opereren".

 

  &nbspZij zette evenwel vraagtekens bij de opmerking van topman Van Enter van Royal Nederland, dat de activiteiten van de PTT in reisverzekeringen duidelijk concurrentievervalsend werken. "Je kunt misschien ook wel stellen dat het wel meevalt met die concurrentievervalsing of, sterker nog, dat die er helemaal niet is", aldus de bewindsvrouw, die tot haar benoeming commissaris was geweest bij Royal.

 

Royementen

AM verhaalde medio juni 1983 van een goed staaltje cliëntenbeheer bij de toenmalige Amro Bank. Daar had de leiding van het directoraat Assurantiën zich grote zorgen gemaakt over het aantal royementen. De commerciële afdelingen en de administratie werkten los van elkaar. Een bericht van royement ging rechtstreeks naar de administratie om de post af te boeken. Daarin was verandering gebracht. Sinds enige tijd werd bij een opzegging eerst de commerciële afdeling (cliëntenadviseurs) ingelicht en die probeerde de post te behouden. In een groot aantal gevallen lukte dat. Vooral in de autosector heeft deze regeling het aantal royementen aanzienlijk beperkt.

 

Fraude

Een medewerker van een Haagse verzekeraar werd aangehouden, nadat was gebleken dat hij diverse maatschappijen had opgelicht. Uit onderzoek bleek dat hij in de jaren 1981 en 1982 met succes ruim honderd gefingeerde schadeclaims had ingediend bij zeker 27 verzekeraars. De man had wel een ambachtelijk karakter, want in totaal sprokkelde hij op deze wijze slechts ongeveer (60.000 bijeen.

 

  &nbspIn dezelfde editie van AM werd bericht dat het Verbond van Verzekeraars de Commissie Fraudebestrijding in het leven had geroepen. "Deze commissie coördineert de activiteiten van alle branches op het gebied van de fraude- en diefstalbestrijding."

 

Doorlopende reispolis

Inmiddels is het product al lang gemeengoed bij particulieren, maar 25 jaar geleden maakte Europeesche bekend, dat het assortiment zou worden uitgebreid met twee doorlopende reisverzekeringen voor zakenmensen. Het ging om een individuele en een collectieve variant.

 

  &nbspIn AM 12 van 1983 stond ook het bericht dat de 26-jarige jurist Jurjen Oosterbaan Martinius, werkzaam bij de Stichting Schaderegelingskantoor voor Rechtsbijstand (SRK) in Zoetermeer als staffunctionaris in dienst zou gaan treden van de NVA.

 

Reageer op dit artikel