nieuws

Zzp’ers zonder aov

Archief

De helft van de zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. Bij zelfstandigen met een gezondheidsprobleem is dat zelfs 90%.

Dat blijkt uit een onderzoek van TNO in opdracht van vakcentrale FNV en het Breed Platform Verzekerden & Werk. Sinds de afschaffing van de WAZ (wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen) moeten zelfstandigen zich particulier verzekeren.
Van de vangnetregeling die destijds door verzekeraars is opgezet, wordt nauwelijks gebruik gemaakt. Dat komt deels omdat de zelfstandigen niet van de regeling op de hoogte zijn, maar ook de hoge premie en de wachttijd van twee jaar zijn daar debet aan. Bovendien zijn gedeeltelijk arbeidsongeschikten bij voorbaat uitgesloten. De FNV wil een nieuwe regeling, die toegankelijk en betaalbaar is.

Reageer op dit artikel